Tuesday, August 4, 2009

ISA MENURUT PANDANGAN ISLAM

Salam,

Berikut ini saya siarkan semula tulisan saya berkaitan ISA untuk dibuka perbincangan semula.

Kecelaruan pemahaman hukum Islam : Menyanggah YB Saari Sungib tentang pemansuhan ISA.

Negara berdaulat adalah negara di mana hukum berada di atas semua manusia, sebagaimana di dalam Islam di mana semua umat Islam berada di bawah undang- undang Ilahi termasuk Rasulullah s.a.w. Keberadaan undang- undang ialah untuk memastikan bahawa semua menjalani kehidupan beriringan dengan hukum atau undang-undang.

Undang - undanglah yang memastikan seseorang itu bersalah atau tidak, seseorang itu patut ditahan ataupun tidak. Setiap penahanan wajib berdasarkan hukum di mana hanya dengan hukumlah maka seseorang itu boleh ditahan. Seorang yang ditahan itu tentunya berdasarkan penahanan yang ada undang-undangnya untuk dia boleh ditahan terlebih dahulu sebagai suatu proses undang-undang, kalau undang-undang untuk itu tidak ada, seseorang itu tidak boleh ditahan walaupun ia sebagai suatu proses undang-undang. .


ISA adalah perlaksanaan daripada pemikiran di atas, di mana negara meletakkan sesuatu undang-undang sebagai alat untuk memastikan semua berjalan diatasnya dan semua akan berjalan berdasarkan hukum. Maka kalau tidak ada ISA, barulah boleh dikatakan yang terjadi adalah penahanan tanpa didasari oleh hukum. Perletakan ISA adalah perletakan hukum yang jelas terhadap beberapa perkara yang akan menyebabkan seseorang akan ditahan.

YB Saari Sungib Tidak Jelas Tentang Kaedah fiqhiyyah


Ada beberapa proses dasar fiqhiyyah yang sebenarnya tidak terutarakan di sini oleh YB Saari Sungib iaitu, ketika terjadi bilamana seseorang akan diadili, maka orang itu dinyatakan sebagai tertuduh terlebih dahulu, iaitu kondisinya ialah dia belum terbukti bersalah. Selama dia belum terbukti bersalah maka dia akan mengalami proses hukum atau proses pengadilan, di mana orang tersebut tidak boleh dibebaskan di dalam masyarakat sehingga jatuhnya hukum kerana dalam konteks ISA kesalahannya bukan seperti kesalahan jenayah biasa namun melibatkan keamanan negara.

Maka harus diteliti di sini bahawa, akan selalu terjadinya beberapa proses terhadap perlaksanaan hukum hatta dalam kaedah fiqhiyah sekalipun iaitu:

1. Proses penangkapan.
2. Proses siasatan dalam sesi soal jawab dan sebagainya.
3. Proses pengadilan.
4. Proses setelah pengadilan (setelah terbukti atau tidak seseorang yang ditangkap itu bersalah atau tidak dan di sini tidak boleh tidak, prosesnya haruslah ditangkap dahulu barulah berjalan proses-proses yang lain !).

Apa yang dihujahkan oleh YB Saari Sungib adalah dalil yang naqish atau kurang, atau dia tidak mengetahui proses hukum dalam Islam. Ini adalah kerana, apa pun keadaannya, seseorang itu akan ada masa di antara dia dituduh sehinggalah dia terbukti salah atau tidak, hanya saja waktu ini boleh jadi pendek atau panjang. Selama proses ini seseorang akan berada di dalam tanggungjawab hukum, baik dia bebas bersama masyarakat atau dia ada di bawah tahanan.

Mengambil contoh yang dibawakan YB Saari Sungib, seseorang tertuduh membocorkan rahsia, maka ada proses perlaksanaan fiqih iaitu: dituduh, kemudian dibuktikan dan kemudian di hukum. Begitulah hukum fiqih berjalan.
Maka,

1. Seseorang akan dituduh ketika ada dasar hukum bahawa adanya hukum yang dilanggar, dan atas dasar hukum yang dilanggar itulah, dia menjadi tertuduh.

2. Dengan adanya proses hukum, mulai dari proses soal siasat, iaitu mempertemukan hukum dengan pertuduhan sehingga dapat menjadi mahkum (dijatuhi) hukum. Proses ini sangat diperlukan kerana adanya hukum dasar yang akan membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Kalau tidak ada undang-undang ISA maka tidak akan ada proses ini, iaitu tidak akan ada seorangpun yang boleh menjadi tertuduh dalam kes keamanan dalam negara yang mana tidak ada seorangpun boleh dipersalahkan sekalipun perbuatannya dapat mengancam stabiliti dalam negera atau yang merosakkan masyarakat, atau tidak ada batasan adakah seseorang itu dapat dinyatakan bersalah atau tidak kerana negara tidak memiliki hukum untuk menentukan siapa yang bersalah terhadap negara ini. Akibatnya semua orang boleh melakukan semua tindakan atau amalan untuk merosakkan negara ini.


3. Dengan hanya menukil satu hadis yang terlampau umum tidak akan boleh dijadikan bukti kebenaran hujah tersebut, kerana perlu juga diperhatikan keterikatan amalan dalam perlaksanaan fiqhiyyah (qarinah - hubungan peristiwa )


Keberadaan ISA Mengikut Kaedah Fiqhiyyah

Dalil dari kaedah fiqhiyyah: "al-dharrar yuzalu bil-syara"" yang bermaksud kemudharatan itu ditolak oleh syarak, sebenarnya membuktikan kuatnya dan sahnya keberadaan ISA menurut Islam.

Ada beberapa dalil di sini:-
.
I. Al dharrar , yang bererti bahaya atau kemudharatan, maka di sini terdapat nisbah antara dhar dan mudhir, pembuat dan penerima kemudharatan. Kalau hubungannya dengan satu negara, maka kita akan melihat bahawa apa saja yang akan menjadikan negara ini dalam keadaan mudharat maka perlu dicegah, dan untuk itu diperlukan hukum yang pasti apa, siapa dan bentuk kemudharatan itu sehingga semua akan pasti dan hukum dapat dijalankan sehingga tidak ada mudharat berlaku.

II. Syara' adalah dasar hukum, sehingga yang menyebabkan dharrar patut di hukum, iaitu setiap orang yang mendatangkan mudharat boleh dihukum dan itulah ketetapan syara', maka dengan ini keberadaan ISA adalah hukum untuk tidak terjadinya mudharat yang ditolak syara' bererti, ISA adalah sesuatu yang didukung syara' kerana ia menolak apa yang ditolak oleh syara' tadi.

Perlu diketahui oleh YB Saari Sungib bahawa di dalam Islam ada hukuman mati, baik digantung atau pun di pancung, juga ada hukum sebat dan penjara. Semua ini perlu ada pembuktian dan proses pembuktian, dan di dalam negara Islam proses itu juga akan terjadi yang termasuk di dalamnya perkara-perkara seperti seseorang itu diperlukan untuk dipenjara dan ditahan.

ISA bukan hendak menghukumi seseorang tetapi hendak mencegah sesuatu itu tidak berjalan dibawah hukum atau sesuatu tidak memiliki dasar hukum apabila sesuatu itu terjadi, dalam hal ini adalah jelas dalam persoalan keamanan dalam negera. Jadi sejak awal lagi, ISA adalah hukum pencegahan datangnya dharrar pada masyarakat dan negara bila mana adanya individu ataupun kelompok hendak melakukan dharrar pada negara dan kepentingan negara serta juga rakyat yang ada didalamnya.

Pembelaan seorang yang terhukum adalah sesuatu yang selalu terjadi. Orang boleh membela dirinya, dan kebenaran pembelaan pun tetap bergantung kepada kalau dia dapat membuktikan secara hukum ketidakbersalahan dia. Kalau dia gagal membuktikannya, maka dia tetap dinyatakan sebagai orang yang bersalah, sekalipun dia bebas atau dibebaskan.

Oleh itu, kenyataan YB Saari bahawa ISA adalah bercanggah dengan Islam, adalah kerana dasar pandangannya terhadap Islam yang tidak difahaminya dengan baik, sebagaimana dia tidak memahami tujuan ISA bagi Malaysia dan keamanan di dalam Malaysia terutama dalam konteks menjaga kepentingan dan rakyat Malaysia. Kalau saja dia mendalami proses hukum fiqhiyyah maka dia akan mengetahui dengan baik bagaimana perlaksanaan hukum itu dalam konteks memahami adanya proses hukum terutama dalam satu komuniti besar dalam sebuah negara.

Menyatakan ISA bercanggah dengan Islam disebabkan tidak berdasarkani pengetahuan Islam adalah satu tindakan yang tidak Islamik kerana Allah swt memerintahkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu belaka tetapi berdasarkan pandangan yang telah ditetapkanNya. Dan didalam hukum Islam, ada proses perlaksanaan hukum, ini tidak diketahui oleh YB Saari.

Perlu juga diketahui bahawa adanya penghukuman dan pembelaan diri ketika terjadi proses pengadilan, maka apakah YB Saari akan dapat menjawab bagaimana ketika ada seseorang sedang menghasut rakyat untuk melawan satu sistem pemerintahan, maka sebagai pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap orang ini?. Adakah dia tidak perlu ditangkap dan diproses (dari tangkapan hingga jatuhnya hukum) dan kemudian baru di bawa ke pengadilan?.

Atau bagaimana dalam seseorang hendak melaksanakan hukum amar ma’ruf dan nahi munkar, apakah setiap kemungkaran menunggu proses pengadilan dahulu iaitu berlakunya kemungkaran itu dahulu kerana ianya perlu diadili terlebih dahulu ?. Atau perlu dihilangkan kemungkaran tersebut lebih dahulu, yang bererti menghentikan pelaku dari perbuatannya, baru kemudian membawanya ke pengadilan……bagaimana hukum Islam itu…dalam kefahaman Saari?.

2 comments:

Anti ISA said...

ISA di wujudkan adalah untuk menutup mulut org yang menentang kerajaan, atau bahasa kasarnya demi menjaga kepentingan pemimpin tertentu untuk memastikan ianya terus berkuasa. Hukum Hudud adalah hukum yang sempurna dan sangat sesuai di laksanakan. apa pendapat saudara?kenapa tak huraikan hukum hudud?kenapa nak berhujah dengan akta yang zalim?cuba berhujah mengikut Alquran dan sunnah bukan mengikut fahaman politik atau semata2 nak menjaga tembolok...

Tepuk dada tanya iman...

PUREHADHARIST said...

Salam,

Yang dibincangkan adalah Isa bukan hudud. Semua orang mesti dan wajib yakin bahawa hukum hudud adalah sempurna dan memang sesuai dilaksanakan cuma hudud bukan hukum yang boleh disamakan dengan hukum biasa. Dia perlu persyaratannya sebagaimana yang pernah saya tulis sebelum ini. Sila baca dulu...

Jangan terburu-buru mengatakan Isa hukum zalim sebab hukum yang menjaga keamanan negara tidak boleh dikatakan zalim. Yang wujud adalah penyalahgunaan hukum itupun perlu dibuktikan dahulu.

Poligami adalah hukum Islam yang sering disalahgunakan dan sering dilihat menzalimi kaum wanita tetapi hakikatnya ia tidak zalim tetapi ia telah disalahguna oleh yang berkepentingan.

Tolong nyatakan dimana yang saudara lihat saya berhujah tidak mengikut Al Quran dan sunnah?

Silakan tunjukkan !

Popular Posts