Thursday, January 29, 2009

Fiqh awlawiyyat - ANWAR CAKAP TIDAK SERUPA BIKIN !

Salam,

Dalam menghadiri sebuah Seminar Penghayatan Islam, Anwar telah menegaskan bahawa:

"Di antara lain saya tegaskan kepentingan memperkasa iltizam bersama menegakkan Islam serta peningkatan kefahaman, termasuk isu urutan keutamaan (fiqh awlawiyyat) saperti yang digariskan diantara lain oleh Sheikh Yusuf Al-Qardawi.

Saya memperkuat hujah dengan menukil contoh dari buku beliau. Umpamanya keghairahan gulungan kaya menderma untuk memperbaiki masjid sedia ada tetapi enggan membantu umat yang tertindas di Bosnia atau Palestin. Begitu pula menurut Sheikh Yusuf, keasyikan mengulangi ibadah haji dan umrah tetapi bakhil untuk mendukung kegiatan daawah, pendidikan atau penterjemahan karya besar.

Turut saya tegaskan berkenaan keperluan memahami maksud atau tujuan utama Shariah (maqasid Shariah), dengan menukil hujah Imam al Ghazali dalam al-Mustasfa, As-Shatibi dalam al-Mawafaqat, serta kupasan Sheikh Yusuf dan Sheikh Taha Jabir Al-Elwani.

Rumusan maqasid mencakupi ikhtiar memelihara ad-Din, kebebasan keyakinan dan bersuara, pemeliharaan harta, nyawa dan maruah. Ulama malah menegaskan isu hurriyah (kebebasan), hak asasi dan hak wanita.

Maka:,

1) Apakah bersahabat dengan musuh-musuh Islam dengan berhujjah bahawa telah menegur sahabatnya itu akan kesalahan menyerang Iraq dan Afghanistan dan cukup sekadar itu kemudiannya boleh terus "menikmati" persahabatan itu dari lebih mengutamakan penentuan sikap terhadap musuh Islam. Kan lebih berkesan hanya sekadar mengatakan begini " saya telah memutuskan persahabatan saya dengan Wolfowitz dan Cohen sebagai membantah kedurjanaan Amerika terhadap negara-negara Islam"..dan terus menggerakkan segala kekuatan sokongan yang ada untuk mengutuk perbuatan itu? Di mana Anwar meletakkan keutamaannya?

2) Apakah dengan hanya mengkritik Islam Hadhari tanpa hujah yang kukuh dan ilmiah Anwar telah benar-benar menghormati kebebasan keyakinan dan bersuara?

3) Mengapa kekuatan suara Anwar hanya lebih tertumpu untuk menjatuhkan UMNO berbanding mengutuk Israel dan Amerika? Sekali lagi apakah keutamaan Anwar lebih kepada hanya untuk menjatuhkan UMNO dari mengambil sikap jelas dalam isu Palestin?

4) Anwar pernah menggerakkan demontrasi besar-besaran untuk mengutuk Mahathir apabila dia dipecat, namun dalam isu Palestin baru-baru ini, tiada sebarabg usaha dari beliau untuk menggerakkan demonstrasi seumpama itu di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat. Inikah fiqh awlawiyyat yang beliau faham dalam kitab Sheikh Yusuf Qardawi itu? Anwar hanya berani bercakap dibelakang Amerika dan hanya tahu mengatakan kerajaan tidak tegas dalam isu Palestin sedangkan sikap beliau jelas hanya berani mengutuk Amerika HANYA dengan menggunakan bahasa Melayu ( rujuk anwaribrahimdotcom,blogspot.com tentang hal ini)

5) Apakah mempertikaikan dasar DEB yang menyentuh perasaan umat Melayu lebih didahulukan semata-mata untuk meraih sokongan bukan melayu untuk menjadi PM? Sekali lagi mana keutamaannya?

Dapat kita mengambil kesimpulan di sini bahawa Anwar samada tidak faham fiqh awlawiyyat atau keutamaan diri yang menjadi agendanya....teringin benar nak berdebat dengan Anwar ini terutama berkaitan pemahaman Islam beliau dan lain-lain hal...

Sunday, January 25, 2009

I.S.A - Mari berfikir seolah-olah kita pemerintah.

Salam,

Seorang ibu atau ayah seringkali dilihat zalim oleh para anak-anak remaja apabila hak untuk memilih kawan misalnya mendapat campur tangan ibubapa mereka. Itu dari sudut pemikiran anak-anak remaja sebaliknya dari sudut ibubapa, campurtangan itu perlu bagi langkah-langkah pencegahan sebelum sesuatu perkara buruk dilakukan oleh anak-anak remaja akibat pengaruh buruk dari rakan-rakan yang berkawan dengan anak-anak mereka.

Remaja di barat rosak serta hilang hormat kepada ibubapa atas nama hak asasi dan kebebasan. Melakukan sesuatu perkara dengan terlebih dahulu meminta izin ibubapa dilihat sebagai ketinggalan zaman dan menyekat hak asasi mereka.

Ini suatu gambaran bagaimana kita harus menilai keperluan ISA dari sudut pemerintah bukan rakyat. Ini adalah kerana undang-undang ISA adalah berkaitan langkah-langkah pencegahan sebelum sesuatu yang yang buruk berlaku. Dengan segala kemudahan dan jentera pentadbiran yang cekap dan lengkap maka kerajaan memiliki kemampuan untuk mengesan sebarang tindakan yang bakal mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam. Maka tidak pelik jika sesetengah tangkapan dibuat ke atas seseoraang dan sebab terperinci seseorang itu ditangkap menyangkut persoalan keselamatan negara dan berkaitan pula dengan proses penyiasatan yang tidak boleh didedahkan, ia dilihat sebagai tangkapan tanpa sebab dan zalim.

Maka itu, kita lihat isu-isu yang sering dibangkitkan adalah persoalan hak asasi dan mengapa seseorang itu ditangkap tanpa dibicara dan simpati pula kepada anak isteri yang hilang tempat bergantung. Mengapa isu ini hanya dibangkitkan dalam isu ISA tidak pada kesalahan lain. Misalnya dalam kes bunuh mengapa ketika direman sebelum dibicarakan kita tidak pula kata ia tidak adil kerana tidak dibicarakan dan bagaimana nasib anak isterinya. Ini tidak lain tidak bukan kerana pembangkang telah berjaya menanam persepsi bahawa mengancam keselamatan negara dan mengganggu ketenteran awam itu bukan suatu kesalahan seperti membunuh atau lain-lain kesalahan. Sedangkan dari sudut perundangan negara, tahanan ISA adalah pelanggar undang-undang sebagaimana membunuh, merompak dan sebagainya juga sebagai pelanggar undang-undang.

Apakah zalim kerajaan menahan pembunuh dan sebab penahanan itu maka keluarga pesalah menjadi susah? Tentunya kita akan mengatakan itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung pesalah akan kesalahannya itu. Kalau dia berfikir maka dia tidak akan membunuh dan menerima hukuman. Dalam ISA juga begitu cuma jenis pelanggaran undang-undang kadang kala adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan keselamatan negara dan tidak boleh didedahkan dalam perbicaraan terbuka kerana di dalam perbicaraan terbuka segalanya akan didedahkan dan ini tidak wajar dilakukan.

Bagi saya ISA wajib dikekalkan dan jika adapun penyalahgunaan kuasa dalam perlaksanaannya, maka kita perlu tangani penyalahgunaan kuasa itu bukan memansuhkannya. Jika penyalahgunaan kuasa undang-undang yang dilaksanakan akan kita katakan undang-undang itu perlu dimansuhkan, maka terlalu banyak undang-undang yang harus dimansuhkan seperti hukum Islam poligami misalnya yang disalah gunakan, apakah kita mansuhkan hukum poligaminya? .

Cukup setakat itu, mari kita bahas......

Tuesday, January 20, 2009

Saya, UMNO dan PAS – Mencari Wadah Perjuangan.

Salam,

Bermula dari saya, seorang muslim yang memiliki tugas melaksana dan mematuhi wahyu Ilahi. Dengan tugas itulah saya bertugas untuk membenahi dan menyuruh melaksanakan kebenaran dan mencegah terjadinya kesalahan. Tugas ini diberikannya kepada setiap manusia yang hendak mentaatinya dengan melihat kebolehan hambaNya. Allah tidak akan memberikan beban taklif melebihi daripada kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, Allah s.w.t. akan tetap memberikan syarat pada diri hamba dan juga pada sasaran yang hendak dituju.
Misi Amar makruf dan nahi mungkar memiliki persyaratan, baik pada diri pelaku dan juga objek . Seperti:


1. Pelaku wajib mengetahui apa yang makruf dan juga yang munkar.
2. Pelaku wajib mengetahui cara merubah yang munkar menjadi makruf.
3. Pelaku telah membuat pertimbangan bahawa ianya boleh melakukan hal tersebut.
4. Pelaku telah mengetahui tidak akan ada berlakunya kemungkaran lain mengikuti pelaksanaan misi tersebut atau kemungkinan kemungkaran lebih membesar.


Dengan persyaratan ini, maka pelaku berkewajiban mengetahui bentuk kemungkaran dan keberadaan pelakunya serta kemungkinan untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar yang mana sudah ada dalam pertimbangan bagi pelaku untuk menjalankan tugas sucinya itu. Dia mengetahui kapasiti dirinya, cara dan juga objek.


Keberadaan di dalam UMNO tidak lebih dari pada tugas suci seorang muslim yang melihat dirinya sebagai muslim yang memiliki kemampuan diri untuk berusaha merubah mungkar menjadi makruf sedaya mana kuasa yang dimilikinya. Dengan berbekalkan apa yang ada, iaitu dengan semua makna yang ada dalam kehidupan yang ada sekarang seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan dan juga kapasiti diri, yang mana dilihat bahawa UMNO adalah lahan yang paling tepat untuk boleh menjalankan semua perintah Allah s.w.t didalamnya.


UMNO parti sekular! , inilah salah satu kenapa memilih UMNO sebagai objek untuk melaksanakan perintah Ilahi, kerana untuk sementara ini masih terdapat umat Islam didalamnya, dan UMNO memperjuangkan hak muslimin, sekalipun dengan pandangan sekular, tetapi bukan semuanya sebagai hasil akhir, kerana masih ada banyak lagi yang dapat diubah. Salah satu perubahannya adalah adanya niat baik untuk boleh menerima Islam dengan membuat program Islam Hadhari. Dengan inilah menunjukkan bahawa setiap perubahan masih mungkin terjadi, iaitu tidak menutup kemungkinan bahawa UMNO boleh berubah menjadi pemegang kebenaran. Malang, PAS hanya melihat Islam Hadhari sebagai program untuk melemahkan perjuangan mereka yang juga dikatakan berlandaskan Islam dan lebih malang lagi merangkul para sekularis tegar yang ada dalam pelbagai bentuk termasuk yang berbau Amerika dan menolak UMNO sebagai sebuah parti yang mempunyai potensi untuk lebih berjaya dalam pelaksanaan apa sahaja program untuk membangun Ummah. PAS meninggalkan Umno dan pergi bersama DAP dan PKR.Dengan alasan di atas, iaitu dengan standard berfikir berkaitan amar makruf dan nahi mungkar serta maslahatnya politik (pembenahan, islah) maka PAS sebagai satu Parti yang katanya menggunakan dasar Islam untuk tetap dengan Islamnya, iaitu meletakkan Allah sebagai dasar gerak, cita- cita dan harapan juga sebagai pegangan amal takwanya, sebenarnya tidak ada keperluan yang mewajibkan PAS untuk duduk di dalam Pakatan Rakyat. Apatah lagi kalau PAS mengetahui dengan dalam tentang keberadaan sebenar dari parti DAP dan Keadilan. Kedua duanya adalah sekular dan akan berusaha menolak Islam, atau sejak awal melihat Islam sebagai sesuatu yang tidak perlu dilaksanakan. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjadinya perubahan, kecuali adanya penentangan dan akan merosakkan nama Islam dan maruah parti yang mengatas -namakan Islam.


Sebaliknya, UMNO dengan misi yang dibawanya, sebenarnya merupakan peluang emas bagi parti Islam untuk melakukan perubahan yang mendasar pada kekuatan Islam dan muslimin. Jadi kalau PAS melihat dengan kaidah amar makruf tentu akan melihat kemungkinan lebih banyak terjadinya perubahan kepada makruf di dalam Umno dibandingkan dengan DAP dan Keadilan.


Umno dengan semua kelemahannya masih membuka kemungkinan berubah dengan dengan konsept ISLAM HADHARI, kerana hakikat Islam Hadhari adalah Islam dan usaha untuk menjalankan Islam, kalau tidak sempurna atau salah maka tidak dapat disalahkan dasar Islam dan keinginan perubahan, kerana kesalahan hanya pada pelaksanaan program yang diinginkannya. Disinilah semestinya perlu adanya amar makruf dan nahi mungkar bagi mereka yang mengetahui, bukan lebih disalahkan sehingga tidak akan terjadi perubahan mungkar menjadi makruf tetapi akan terjadinya mungkar menjadi lebih mungkar kerana kesalahan proses perubahan (amar makruf dan nahi munkar).

Untuk itu kalau Pas berfikir dengan jernih dan melihat adanya peluang islah dan perubahan maka akan melihat Umno dengan semua kondisinya sebagai peluang untuk memajukan Islam dan muslimin..

Sunday, January 18, 2009

KEMENANGAN PAS TIDAK MEWAKILI KEMENANGAN PR, KEKALAHAN BN BAGAIMANA ?

Salam,

Keputusan PRK KT yang menyaksikan kemenangan PAS sebenarnya tidaklah menggambarkan bahawa kemenangan itu mewakili Pakatan Rakyat. Walaupun demikian, kemenangan tersebut boleh menjadi pemangkin kepada komponen Pakatan Rakyat untuk memperbaiki pakatan mereka yang sebenarnya rapuh ekoran perbezaan ideologi.

Hudud menjadi fokus komponen Pakatan Rakyat dan jika tidak diselesaikan ianya akan merugikan pakatan tersebut. Sekarang telah terbukti bahawa perbezaan ideologi antara PAS, PKR dan DAP adalah penghalang utama untuk mereka terus berpakat kecuali jika masing-masing rela mengorbankan prinsip perjuangan masing-masing. Itu Pakatan Rakyat.

Bagi BN pula, tiada jalan lain melainkan dilakukan suatu reformasi raksasa di dalam komponen terutama di dalam UMNO itu sendiri. Perpecahan UMNO adalah punca kekalahan ini. Ketidaksepakatan dalam pemilihan calon sekali lagi menjadi punca kekalahan. Maka timbuL sabotaj di antara orang UMNO sendiri. Kalau diperhitungkan di atas kertas, BN tiada masalah untuk mengekalkan kemenangan namun terdapat unsur undi protes dikalangan ahli UMNO sendiri yang menyumbang kekalahan itu.

Maka, kalau inilah keadaannya, UMNO bakal menghadapi zaman kejatuhan kerana pemikiran ahli-ahli UMNO masih lagi terikat dengan agenda peribadi dan bukan soal idealisme perjuangan. Idealisme perjuangan???Ada ke dalam UMNO itu sebuah perjuangan?? Tanya rakan saya.

Alhamdulillah, masih banyak lagi yang harus diperjuangkan dan belum diperjuangkan dan UMNO adalah wadah perjuangan yang masih relevan.....Bahaskan !!!!

Friday, January 16, 2009

RAMALANKU: BARISAN NASIONAL MENANG ESOK !

Salam,

Ini cuma ramalan saya berdasarkan khabar-khabar dari Kuala Terengganu dan pembacaan di blog-blog dan pengamatan saya selama beberapa hari ini. Walaupun saya akui saya tidak begitu mengikuti PRK KT ini kerana lebih tertumpu kepada Isu Palestin namun inilah ramalan saya: BN menang.....

Thursday, January 15, 2009

Putar Belit Anwar Ibrahim Lebih Disedari Karpal Singh Dari Pemimpin PAS

Salam,

Hukum hudud secara konsisten ditolak DAP melalui Pengerusinya Karpal Singh walau telah berkali-kali cuba dikelabui Anwar Ibrahim melalui kenyataan "politiknya" yang mengikut tempat dia bercakap. Dihadapan US Anwar tidak berani menyatakan sokongan terhadap hudud malah menolaknya tetapi di Kualan Terengganu lain pulak temberangnya. Dalam hal ini saya puji Karpal bukan sikapnya yang anti-hudud tapi ketegasannya mempertahankan prinsip perjuangan yang dipegangnya.

PAS bakal melalui perjalanan politiknya yang penuh dilema jika tidak segera keluar dari Pakatan Rakyat memandangkan kepimpinan PAS begitu mudah ditelan Anwar Ibrahim. PAS akan lebih kecewa jika tewas dalam PRK KT ini. karpal akan terus mempertikaikan hudud walaupun Anwar mahu menipu PAS dngan menyakinkan PAS bahawa dia juga mahukan hudud.

Perpecahan dalam PAS akan lebih jelas bila akan ada kepimpinan PAS yang samada menyokong pendekatan Anwar yang mahukan hudud ikut lokasi dia berceramah atau yang bakal mengeluarkan kenyataan keras terhadap Karpal yang anti-hudud itu.

Yang nyatanya disini ialah, ekoran daripada tidak bijaknya berpolitik serta terlalu ghairah untuk menumbangkan Umno, PAS akan diperkotak-katikkan Anwar yang akan menunggang siapa sahaja untuk kepentingan politiknya.

Amat rugi umat Islam/Melayu Malaysia yang menjadi mangsa untuk melihat perkembangan Islam yang sepatutnya didokong bersama Umno dan PAS tetapi ekoran permainan politik yang dangkal, baik Islam Hadhari mahupun hudud, tidak dapat dilihat perkembangannya, yang ada adalah kepimpinan Islam "khalifah Lim Guan Eng" yang diyakini PAS seperti pemerintahan Khalifah Umar Abd Aziz!

Tuesday, January 13, 2009

ANWAR IBRAHIM TERSINGGUNG APABILA AMERIKA DIHENTAM!

Salam,

Pernah tidak kita menghadapi situasi begini :

Si A : Tolonglah tengokkan anak awak yang nakal tu, dia masuk ke rumah saya lalu memecahkan pinggan mangkuk rumah saya begitu sahaja.

Si B: Saya tahu anak saya nakal tetapi sebelum awak cakap anak saya, awak kena tengok anak awak tu jugak.Dia pun nakal, itu hari saya dengar dia bergaduh dengan anak Si C.

Ini adalah suatu senario yang hendak saya gambarkan perasaan seseorang jika orang yang disayangi ditegur dan dia merasa teguran itu tidak harus dikenakan semata-mata kepada orang yang disayangi namun orang lain juga perlu ditegur.

Anwar Ibrahim ketika mengulas Sidang Parlimen Khas mengutuk kekejaman Israel dan sekutunya yang menyokongnya iaitu Amerika Syarikat, telah membangkitkan isu ISA untuk mengatakan kerajaan Malaysia juga sama tidak menghormati hak asasi manusia.

Anwar Ibrahim tersinggung perasaannya apabila Amerika dihentam dan mengalih perhatian dengan membangkitkan isu ISA. ISA boleh sahaja digunakan dengan betul dan disalahgunakan. Apabila ia disalahgunakan, ini tidak bererti ianya harus dihapuskan kerana ia mempunyai sebab untuk digunakan secara betul.Apabila ia disalahgunakan, maka ia harus dibetulkan bukan dihapuskan. ISA digunakan ke atas komunis bukan kerana ideologi komunisnya namun ia digunakan kerana keberadaannya mengancam keselamatan negara. Maka, sekarang ini kita jangan pula mengatakan ISA tidak relevan kerana komunis di Malaysia sudah tidak ada. Ia masih relevan untuk membendung unsur-unsur yang akan mengancam negara walaupun komunis sudah tidak ada.

Undang-undang ala ISA sepatutnya diwujudkan oleh PBB bagi membendung kebiadaban Israel ini. Disebabkan tiadanya undang-undang ala ISA lah maka Israel dan seumpamanya boleh berbuat sesuka hati atas umat Islam.

Berbalik kepada tersinggungnya ANWAR atas hentaman kita kepada Amerika, memang tidak dapat disembunyikan lagi. Seharusnya Anwar tidak membangkitkan isu-isu perbezaan dalam menghadapi saat genting segenting isu Palestin ini. Semua seharusnya fokus terhadap isu kekejaman Israel dan Amerika, namun Anwar tidak tahan apabila bossnya dibelasah! Ingat! dia pernah mengatakan Washington tidak harus dipersalahkan 100% apabila menyerang Iraq! Cinta yang begitu mendalam terhadap Bossnya.....

Sunday, January 11, 2009

CABAR ANWAR IBRAHIM BERDEMONSTRASI DI KEDUTAAN AMERIKA SYARIKAT !


Salam,


KAMI PENCINTA ISLAM DENGAN INI MENCABAR DATO' SERI ANWAR IBRAHIM UNTUK MENYATAKAN SIKAP YANG JELAS DAN JUJUR DENGAN MEMIMPIN SUATU DEMONTRASI BESAR DI HADAPAN KEDUTAAN AMERIKA SYARIKAT.....ITUPUN KALAU BERANI.

JANGAN TERUS-TERUSAN BERDOLAK-DALIK DAN MENIPU UMAT ISLAM KONONNYA SAUDARA JUGA BERPERANAN DALAM ISU PALESTIN INI.

SEBARKAN CABARAN INI....

Saturday, January 10, 2009

AYUH ! MEREKA JUGA HARUS DIKEJUTKAN !! SEKERAS-KERASNYA.......( APAKAH MEREKA HANYA RAJA DIHADAPAN RAKYAT SENDIRI SAHAJA TETAPI HAMBA DI HADAPAN AMERIKA DAN ISRAEL ? )

Salam,

Apakah sudah cukup untuk berdemonstrasi di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat sahaja? Apakah sudah cukup pembelaan dari negara-negara Arab yang berjiran dengan Palestin dalam isu keganasan di Tebing Gaza? Apakah mereka terkulai layu dihadapan Israel umpama "mat gian" keputusan bekalan?

Maaf, kalau posting ini agak keras lebih-lebih lagi terhadap pemimpin-pemimpin ini. Tetapi siksa hati ini melihat gelagat mereka lebih saya "layan" daripada hanya duduk dan memerhatikan bilakah suara mereka-mereka ini akan kedengaran.

Mereka bersetuju akan proses damai kerana masih menganggap Israel dan AS sebagai manusia. Tetapi mereka lupa bahawa sekarang, dulu dan selamanya Israel dan sekutunya AS adalah anjing dan khinzir gila yang harus kita hadapi bukan sebagai manusia.

Ayuh! Saya menyeru kepada diri saya dan semua agar kita gerakkan juga demonstrasi2 di Kedutaan-kedutaan negara-negara Arab agar mereka bangkit dan menggunakan kuasa minyak yang mereka ada untuk memberikan tekanan kepada musuh-musuh Islam yang sedang bermaharajalela itu.

ALLAHU AKBAR 3 X....

Wednesday, January 7, 2009

POLITIK PAS : MEMPERTANYAKAN KEISLAMAN POLITIK PAS


SALAM,

Politik di dalam bahasa Arab dikenali dengan istilah siasah. Siasah mempunyai beberapa makna: mentadbirnya, melatihnya, dan mendidiknya. Memang pada awalnya kata siasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan penggembalaan. Tetapi penggunaan kata tersebut tidak terbatas pada penternakan te tapi boleh juga digunakan pada manusia. Oleh itu, secara leksikal kata siasah boleh membawa maksud: pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib).

Tidak boleh secara langsung akan dikatakan sebagai siasah di dalam Islam hanya dari makna kata (lafdhi) tetapi wajib kembali kepada dasar Islam sehingga makna kata itu boleh digunakan sebagai makna siasah dalam Islam. Iaitu, tidak boleh dikatakan siasah Islamiah hanya jika telah melakukan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim semata-mata. Ia masih perlu dipertimbangkan kerana Islam memiliki makna lebih luas dari pada pengurusan, sehingga makna politik di dalam Islam mesti didefinisi menjadi: manusia dihidayati (dibimbing) oleh seorang Imam untuk menuju kepada tujuannya.

Dengan maksud:

Manusia: iaitu keseluruhan manusia, kerana Islam adalah rahmatan lil alamin, iaitu untuk semua keberadaan alam semesta termasuk keseluruhan manusia, jadi Islam bukan hanya untuk muslimin dan bimbingan serta tarbiyah Islamiah diberikan kepada semua manusia tanpa kecuali. Ketika ada yang menolak maka Islam tetap memberikan hidayah dan bimbingan walaupun ditolak, sekalipun demikian, Islam akan terus memberikan cahaya penerangan bagi hidupnya.

Hidayah: kata hidayah sudah mencakup semua makna pemeliharaan, perbaikan, pelurusan petunjuk dan pendidikan. Ada satu lagi makna hidayah iaitu yang telah juga mencakupi nilai semuanya iaitu nilai yang dimiliki Islam iaitu dengan nilai Ilahi. Jadi hidayah adalah tuntunan bagi manusia yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah melalui ajaranNya.

Imam: Adalah orang yang dipilih Allah untuk membawakan ajaranNya bagi manusia sehingga manusia menerima tuntunan ajaran yang ditetapkan bagi mereka. Jadi seorang imam bukan bererti hanya seorang nabi atau rasul, tetapi dia yang melaksanakan dan melaksanakan makna politik dalam kehidupan manusia. Tugas imam adalah menghidayahi (membimbing) manusia untuk sampai pada tujuan kemanusiaan, iaitu tujuan penciptaan.

Menuju : kata ini menunjukkan adanya proses untuk sampai kepada tujuan, iaitu selama kehidupan manusia belum sampai kepada tujuan yang ditetapkan Allah bagi manusia belum tercapai maka proses penghidayahan yang dilakukan Imam akan terus berjalan. Proses inilah yang dikatakan proses pelaksanaan Islam dan menjalankan proses itu pun dengan cara yang ditetapkan Islam. Iaitu proses ini bukan satu proses yang setiap orang dapat melaksanakannya dengan cara yang tidak berlandaskan Islam atau bertentangan dengan Islam. Sehingga kebenaran dan keabsahan proses dalam menuju kepada pelaksanaan Islam yang syumul boleh dilihat dengan Islam adakah ianya benar atau salah, lurus dan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan Islam.

Tujuan Islam adalah Allah dan tujuan lain yang hendak dicapai oleh pelaksanaan Islam adalah sampainya manusia kepada kesempurnaan manusia dalam redha Allah. Pada setiap peringkatnya tentu akan dapat dilihat sebagai tujuan juga, tetapi hal tersebut adalahi tujuan perantaraan. Seperti tujuan kehidupan manusia adalah ibadah, tetapi ibadah pun tujuannya Allah, sehinngga ada ayat yang menyatakan: Katakanlah:”Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.(Al An’am 162). Semua datang dari pada Allah dan kembali kepada Allah, dan Allahlah yang memiliki semua makna kesempurnaan, sehingga tidak betul kalau ada tujuan akhir yang menunjukkan kesempurnaan dan ianya bukan Allah. Untuk itulah semua tujuan yang diinginkan manusia adalah kesempurnaan dan kesempurnaan itu adalah Allah. “Hai manusia, sesungguhnya kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh menuju kepada Allah, dan pasti kamu akan menemui-Nya”.(Al Insyiqaq- 6).

Dengan pengertian di atas, maka kita akan dapat mengetahui siapa dan apa saja yang termasuk dalam politik Islam. Ini adalah kerana permasalahannya bukan pada nama yang membawa nama Islam, tetapi apakah sudah membawakan nilai Islam atau belum, selama mana sesiapa atau apa belum memiliki nilai Islam atau dilihat dari nilai Islam, maka ianya tentu tidak akan dapat dikatakan sebagai berpolitik Islam. Nilai itu akan nampak dari dasar, pelaksanaan, proses dan tujuan yang Islami.

Manusia, kalau ianya ada di dalam politik Islam, maka tentu bukan namanya saja yang Islam atau meneriakkan bahawa dirinya ada di dalam politik Islam, tetapi akan dapat dibaca dari pola berfikir, tindak tanduknya, serta amalnya semuanya tertuju kepada redha Allah. Sehingga boleh jadi orang tersebut tidak di dalam satu komunit Islam tetapi ianya dapat membawa orang menuju kepada Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw, di mana baginda berada di tengah orang yang membawa berhala dan menyembahnya tetapi kemudian dengan berjalannya waktu perlahan-lahan manusia tersebut berubah menjadi muslim dan mukmin dengan hidayah Allah yang nampak dalam setiap tindak laku serta amal Rasul.

Sehingga dengan ini, belum tentu dirinya sudah bernama dengan nama Islam, dan kemudian mengaku dirinya sebagai muslimin, kemudian beramal dan beraktiviti dalam politik, maka ianya sudah boleh dikatakan sebagai sebagai berpolitik Islam atau politikus Islami

Juga begitu , di dalam komuniti atau parti, di sini bukan saja nama komuniti atau parti itu harus diberi nama Islam tetapi ianya wajib menunjukkan setiap nilai -nilai Islam. Sehingga dalam permasalahan ini nilai islam merupakan suatu yang wajib berada di dalam komuniti tersebut, bukan hanya nama. Jadi dasar, amal (activities) proses serta tujuannya wajib juga Islam. Sehingga salah kalau satu komuniti atau parti hanya dengan menamakan dirinya komuniti atau parti Islam maka ianya sudah Islam, atau meletakkan dasar Islam pada partinya tentulah ianya sudah Islam.

Jadi suatu parti dengan nama Islam dan meletakkan dasar Islam pada partinya, boleh jadi ianya masih belum mengikut politik Islam, kerana masih ada lagi beberapa kriteria lain yang diperlukan sehingga parti tersebut dikatakan berpolitik Islam. Seperti dalam proses dan tujuan parti tersebut. Iaitu ketika parti tersebut berjalan dengan tidak dengan jalan yang sudah ditetapkan oleh Islam maka ianya tidak boleh dikatakan sebagai berpolitik Islam, atau kalau ianya belum bertujuan mendapatkan redha Allah maka ianya belum lagi berpolitik dengan politik Islam.

Tentunya sebagai satu individu dan satu parti akan berbeza menilainya. Ini adalah kerana kalau dalam proses islah atau perbaikan, iaitu dengan menggunakan amar makruf nahi munkar, seorang tidak akan boleh disamakan dengan satu komuniti, sekalipun dasar nilainya sama iaitu Islam, kerana ketika Islam melihat keberadaan seseorang dengan melihat satu komuniti dalam konteks amar makruf nahi munkar maka Islam akan menilainya berbeza. Ini adalah kerana kekuatan amar makruf yang dilaksanakan oleh seorang dengan satu komuniti jauh berbeza. Memang kedua-duanya memiliki kewajipan beramar makruf dan nahi munkar, tetapi tugas (taklif)satu komuniti tidak akan sama dengan satu orang. Dengan ini, menilai satu orang ada di dalam politik Islam dengan satu komuniti dalam politik Islam juga berbeza.

Satu parti yang menamakan dirinya Islam berkewajipan menegakkan Islam sesuai dengan cara Islam, bukan dengan keinginan seseorang yang memimpinnya. Keberadaan sekelian banyak orang yang sudah membentuk satu komuniti mewajibkan dirinya untuk melepaskan dirinya (partinya) dari semua yang akan memungkinkan terjadinya fitnah. Iaitu membuat umat muslimin ragu atau menjadikan orang melihat Islam sebagai sesuatu yang sama dengan yang tidak Islami. Kerana kalau saja ini terjadi maka nilai politik Islam sudah hilang dari pada parti tersebut. Juga tugas amar makruf yang hendak dilaksanakan sudah hilang maknanya, sehingga parti tersebut tidak akan lagi dapat mempertahankan nilai Islamnya. Sehingga dukungan kepada parti ini pun tidak wajib lagi.

Sama seperti bagaimana seseorang wajib mengikuti ulama yang adil, iaitu ulama yang tetap memiliki kriteria adil, iaitu dia yang jauh dari perbuatan haram, menjalankan kewajipan serta tidak ada dalam perbuatan syubhah (makruh). Kalau saja ada ulama Islam yang masuk dalam perbuatan haram atau tidak menjalankan kewajipan Islamnya atau masuk dalam perbuatan syubhah, dan membuat keraguan di dalam masyarakat Islam, maka hilanglah kewajipan untuk mengikuti ulama tersebut.

Dengan cara menilai di atas, kalau Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nikmat hendak menjadi ulama yang diikuti orang dan menjadi imam dalam politik Islam, maka dirinya wajib keluar daripada pola berfikir yang selama ini menjadi bahagian dari politiknya. Beliau wajib mengingatkan agar Pas keluar dari subhah dengan Pakatan Rakyat, kerana keberadaan Pas di dalam gabungan parti-parti tersebut akan membuat parti yang mengatasnamakan Islam tersebut kehilangan nilai Islamnya, sehingga ianya hanya menjadi parti dengan nama Islam sahaja tanpa nilai Islam.

Tuan Guru Hj Nik Abdul Azizpun kalau tidak hati-hati akan kehilangan keadilannya sebagai ulama, sehingga kewajipan mengikuti ulama terhadap dirinya akan hilang pula. Jadi kalau ada kewajipan untuk mengikuti ulama di dalam Islam maka kewajipan itu tetap berjalan,tetapi permasalahan yang ada ialah pada ulamanya, iaitu ulama yang wajib ditaati sudah tidak berkriteria sebagai ulama yang wajib ditaati lagi. Sebagaimana parti Islam wajib di ikuti selama ianya benar-benar mengikuti persyaratan untuk ditaati, tetapi ketika persyaratan itu hilang maka hilang pula persyaratan untuk mengikutinya.

Pas kalau hendak mendapatkan nilai Islam dalam menjalankan amar makrufnya dalam politik Islam, maka langkah awalnya harus keluar dulu dari amal syubhah yang sedang ada padanya, iaitu keberadaannya dalam Pakatan Rakyat, kerana dengan berada di sana, Pas dan semua yang ada didalamnya telah bersama sama melakukan kemungkaran berdasarkan politik Islam. (hakikatnya semua muslimin dan mereka sendiripun tahu hal ini). Sehingga keberadaan mereka di dalam syubhah ini sebenarnya satu langkah politik yang salah dan mungkar sehingga perlu ada amar makruf untuk Pas. Dan tulisan ini adalah satu amar makruf bagi parti yang mengatas namakan Islam itu.

Pesan tulisan ini, tinggalkan syubahah dengan DAP dan PKR, kerana keduanya akan menghancurkan Islam yang kalian imani itu. Sekarang pun kalian telah kehilangan keIslaman dan keadilan yang diajarkan Islam. Amar makruf adalah amal yang dilakukan untuk menghilangkan kemungkaran, bagaimana hendak menghilangkan kemungkaran kalau dirinya sendiri dalam kemungkaran itu. Amar makruf mewajibkan perbuatannya makruf dan bertujuan menghilangkan kemungkaran sehingga menjadi makruf dengan cara yang makruf.

Tuesday, January 6, 2009

SURAT TERBUKA TUN DR MAHATHIR : MENGAPA TIDAK KELUAR DARI SEORANG ULAMA ISLAM !

Surat Terbuka Tun Dr Mahathir yang mungkin membuat Obama masih membisu dalam isu Pencerobohan di Tebing Gaza oleh Zionisme....


Dear Mr. President,

I did not vote for you in the Presidential Election because I am Malaysian.

But I consider myself one of your constituents because what you do or say will affect me and my country as well.

I welcome your promise to change. Certainly your country, the United States of America need a lot of changes.

That is because America and Americans have become the best hated people in the world. Even Europeans dislike your arrogance. Yet you were once admired and liked because you freed a lot of countries from conquest and subjugation.

It is the custom on New Year's day for people to make resolutions. You must have listed your good resolutions already. But may I politely suggest that you also resolve to do the following in pursuit of Change.

1) Stop killing people. The United States is too fond of killing people in order to achieve its objectives. You call it war, but today's wars are not about professional soldiers fighting and killing each other. It is about killing people, ordinary innocent people by the hundreds of thousands. Whole countries will be devastated.

War is primitive, the cavemen's way of dealing with a problem. Stop your arms build up and your planning for future wars.

2) Stop indiscriminate support of Israeli killers with your money and your weapons. The planes and the bombs killing the people of Gaza are from you.

3) Stop applying sanctions against countries which cannot do the same against you.

In Iraq your sanctions killed 500,000 children through depriving them of medicine and food. Others were born deformed.

What have you achieved with this cruelty? Nothing except the hatred of the victims and right-thinking people.

4) Stop your scientists and researchers from inventing new and more diabolical weapons to kill more people more efficiently.

5) Stop your arms manufacturers from producing them. Stop your sales of arms to the world. It is blood money that you earn. It is un-Christian.

6) Stop trying to democratize all the countries of the world. Democracy may work for the United States but it does not always work for other countries.

Don't kill people because they are not democratic. Your crusade to democratize countries has killed more people than the authoritarian Governments which you overthrew. And you have not succeeded anyway.

7) Stop the casinos which you call financial institutions. Stop hedge funds, derivatives and currency trading. Stop banks from lending non-existent money by the billions.

Regulate and supervise your banks. Jail the miscreants who made profits from abusing the system.

8) Sign the Kyoto Protocol and other international agreements.

9) Show respect for the United Nations.

I have many other resolutions for change which I think you should consider and undertake.

But I think you have enough on your plate for this 2009th year of the Christian Era.

If you can do only a few of what I suggest you will be remembered by the world as a great leader. Then the United States will again be the most admired nation. Your embassies will be able to take down the high fences and razor-wire coils that surround them.

May I wish you a Happy New Year and a great Presidency.

Yours Sincerely,

Dr Mahathir bin Mohamad

(Former Prime Minister of Malaysia)Membaca surat ini, terfikir juga bahawa inilah dia bukti yang membuatkan pemikiran Tun Dr Mahathir selalu terkehadapan dan relevan yang membezakan beliau dengan Perdana Menteri dunia yang lain.....Mengapa tidak pernah difikirkan oleh ulama-ulama Islam khususnya yang mendabik dada sebagai pejuang Islam...

Monday, January 5, 2009

SEBARKAN TULISAN INI KEPADA SEMUA !

KEMATIAN PEJUANG GAZA,
MENGHIDUPKAN PEJUANG DUNIA

Bismillahhirrahmanirrahim

Pertama-tama, kami ucapkan belasungkawa dan dukacita yang sedalam-dalamnya kepada bangasa Palestina pada khususnya dan seluruh Muslimin pada umumnya, atas penyerangan brutal dan pembantaian besar-besaran yang dilakukan Zionis-Israel atas bangsa Palestina di Jalur Gaza pada 27 Desember lalu (yang menewaskan lebih dari 280-an jiwa serta melukai lebih dari 800-an orang), juga pada hari-hari sebelum maupun sesudahnya.

Sekaitan dengan kejadian berdarah ini, Ismail Haniya, pemimpin gerakan HAMAS (faksi perlawanan kaum Muslim terhadap Zionis-Israel di Gaza) langsung mengatakan, “Kini Gaza memang terluka, Gaza memang berduka akibat kejadian menyedihkan ini. Tapi semua ini tidak akan pernah menyurutkan semangat seluruh Muslimin di Gaza untuk terus memperjuangkan hak-haknya untuk merdeka.”

Pembantaian atau pembunuhan besar-besaran semacam ini tentunya sudah sangat umum terjadi di Palestina dan di dunia sepanjang sejarah. Lebih dari itu, ada jenis pembunuhan lain yang jauh lebih menyakitkan dan lebih luas dampaknya di tengah kehidupan umat manusia, yaitu pembunuhan karakter terhadap umat manusia, terhadap kaum mukminin, kaum muslimin sedunia. Akibat darinya, mereka akan kehilangan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan, pada dirinya sehingga menjadikan mereka tidak peduli terhadap tindak kejahatan dan kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis-Israel.

Dengan menunggangi PBB, Amerikat Serikat dan Zionis-Israel berikut negara-negara yang mengekor mereka, sudah menganggap dirinya begitu perkasa dan berhasil dalam hal ini. Meskipun pada kenyataannya mereka tak lebih dari negara-negara yang lemah—persis seperti ungkapan, “Segala yang jahat berasal dari kelemahan”. Ini sebagaimana pernah dibuktikan langsung oleh Hizbullah, faksi perlawanan di Lebanon Selatan yang dipimpin Sayyid Hasan Nasrallah, sewaktu menghajar dan mengalahkan telak pasukan Zionis-Israel yang bersenjata canggih dan didukung Amerika Serikat cs dalam perang selama 33 hari pada 2006.

Berkenaan dengannya, muncul pertanyaan, mengapa umat manusia, khususnya Muslimin, terlebih yang berada di Indonesia. seolah tidak peduli terhadap seluruh kebiadaban dan kejahatan fisik yang nyata-nyata dipertontonkan Zionis-Isarel selama ini? Ini merupakan bukti nyata bahwa pembunuhan karakter yang dilancarkan Zionis-Israel telah berlangsung di Indonesia dalam skala yang besar-besaran sehingga kebanyakan mereka tidak mau mendengar panggilan dan menyambut kegigihan para pejuang Palestina yang tidak pernah berputus asa dalam perjuangan ini.

Dalam pada itu, Zionis-Israel , termasuk Amerika Serikat, dengan segala kekuatan yang mereka miliki, serta berdasarkan pandangan-pandangan mereka yang sesat dan pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang, sedang menjalankan sebuah proyek besar berjangka panjang, yakni menggiring umat manusia untuk lebih cenderung pada nilai-nilai kehidupan dunia dan pemenuhan kepentingan-kepentingan pribadi mereka seraya menafikan nilai-nilai insaniah (kemanusiaan) dan prinsip-prinsip agama.

Sejauh ini, bangsa Palestina masih bersabar dalam menghadapi tekanan-tekanan yang dilancarkan Zionis-Israel sang penjajah. Mereka bersabar melewati hari-hari mereka dengan rasa takut dan kekhawatiran yang berkepanjangan. Mereka setiap hari ditekan dengan rasa lapar, kekurangan segala kebutuhan hidup yang bersifat primer, serta minimnya dukungan. Ini sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran al-Karim:          •    

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS. al-Baqarah [2]: 155)

Namun demikian, di sisi lain, umat manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk peduli dan ikut memperjuangkan hak-hak mereka (para pejuang Palestina). Dalam kesempatan dan sarana berupa kekejaman Zionis-Israel yang terjadi belakangan ini, maka dengan bahasa al-Quran, bahasa insaniah dan ruhaniah, kami menyeru dan mengajak kaum Muslimin di seluruh dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya, untuk bangun dari tidur panjangnya. Sadarlah bahwa Anda sebagai Muslimin, juga keluarga Anda, sudah “dibunuh” oleh Zionis-Israel. Sadarilah bahwa diakibatkan itu, Anda sekalian sudah tidak lagi memiliki ruh agama dan ruh kemanusiaan. Kami mengimbau Anda sekalian untuk segera dan sekarang juga secara bersama-sama, bangkit dan melakukan perlawanan serta pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ruhaniah, keagamaan, dan keadilan. Kami mengajak setiap Muslim di Indonesia pada khususnya, dan di seluruh belahan dunia pada umumnya, untuk terus-menerus dan tidak pernah berhenti menghidupkan syiar yang diperjuangkan oleh bangsa Palestina serta melontarkan kutukan abadi kepada Zionis-Israel.

Kaum Muslimin harus yakin bahwa dengan takbir yang terus dikumandangkan, serta laknat dan kutukan yang terus ditujukan kepada musuh dan penjahat kemanusiaan ini, maka doa, dukungan moral, spiritual yang riil kepada pejuang Palestina, menjadi sesuatu yang harus segera, saat ini juga, dan selalu dilakukan tanpa henti. Harapannya, semua ini menjadi momen penyadaran atas kelengahan dan kalalaian terhadap kebiadaban yang dilakukan Zionis-Israel, sekaligus membukakakn mata kaum Muslimin. Dan umat Islam di seluruh dunia dapat membuktikan bahwa upaya jahat mereka yang berjangka lama untuk membunuh karakter umat Muhammad saw, karakter al-Quran, Sunah, kemanusiaan, dan spiritual di tengah umat manusia, pada dasarnya telah kandas dan gagal total berkat kebangkitan kaum Muslimin di seantero jagat.

Ya, kaum Muslimin harus bangun dari tidur panjangnya dan tidak membiarkan kekuatan congkak warisan setan Amerika cs, menguasai diri mereka, dengan kembali pada al-Quran, pada keimanan. Setiap hari dan terus menerus, kita harus menyuarakan hak-hak bangsa Palestina untuk merdeka. Ketahuilah bahwa pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Allah Swt dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kejahatan yang terjadi. Diamnya kita bermakna dukungan dan pembenaran terhadap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap bangsa Palestina. Ini sebagaimana diamnya negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, dengan alas an pakta pertahanan, yang pada hakikatnya ikut memerangi bangsa Palestina. Diamnya negara-negara Arab di sekeliling Palestina, khususnya Mesir dan Yordania, menyebabkan Israel dengan leluasa memborbardir dan membunuhi banga palestina. Anehnya, Mesir sudi membuka gerbang perbatasannya dengan Jalur Gaza hanya untuk keperluan medis semata, bukan untuk semua bangsa Palestina.

Demi Allah, perang tengah berkecamuk dengan sengit, dan kita semua terlibat da di dalamnya. Kita semua telah menjadi korban dari semua peperangan itu. Maka dari itu, bangkitlah dan persiapkan semua kekuatan untuk melawan para penjahat titisan setan itu. Bukankah kaum Muslimin itu bersaudara satu sama lain? Bukankah kaum Muslimin itu satu tubuh? Apakah cukup beralasan bahwa bangsa Palestina itu berbeda bangsa dengan kita sehingga kita boleh memutuskan hubungan keagamaan dan kemanusiaan dengan mereka? Apakah jarak jauh yang memisahkan kita dengan bangsa Palestina cukup dijadikan dalih bagi kita untuk tidak menjalankan perintah-perintah agama? Ketahuilah, setiap Muslim memiliki hak atas saudaranya. Jawaban apa yang akan Anda berikan di hadapan Allah Swt saat saudara Anda yang tertindas di Palestina menuntut hak-haknya yang ada di pundak Anda?

Sembari itu, kami juga sangat menghimbau para ulama, ilmuwan. Perlu Anda ketahui bahwa manfaat Anda bersumber dari sikap dan perbuatan Anda. Jangan sampai ketokohan anda sebagai ulama menjadi tabir dan dalih yang membolehkan Anda berdiam diri. Kebijakan al-Quran, para nabi, juga para pewarisnya bukan dengan berdiam diri menyaksikan kejahatan dan kekejaman yang berlangsung detik per detik di hadapannya. Saya mengajak Anda untuk mendorong kaum muslimin bangkit dan melawan. Ketahuilah, Anda bertanggung jawab di hadapan al-Quran, di hadapan Rasulullah saw, dengan segala beban sebagai ulama di pundak Anda sekalian.

Allah Mahakuasa lagi Mahatahu. Wassalam

Thursday, January 1, 2009

Menghadapi Zionisme : Tiada Istilah Perjanjian Damai

Salam,

Bunyinya seperti kita tidak mahu damai namun yang sebenarnya kita tidak boleh damai dengan zionis. Proses damai seringkali kita dengar dan seringkali juga kita temui jalam buntu dalam isu Palestin-Israel ini. Saya membuat suatu kajian tentang isu proses damai ini dan yang saya dapatkan ialah Zionis dan Islam tidak akan dan tidak boleh berdamai. Mengapa?

Zionis telah menetapkan selain zionis adalah "goyem" iaitu lembu dan tiada istilah perjanjian dengan "goyem". "Goyem" boleh diperlakukan apa sahaja termasuk merampas harta benda dan membunuh tanpa merasa salah malah peroleh pahala. Kepercayaan ini diketahui umum namun ada yang masih lagi mahu mengikat perjanjian dengan zionis.

Di sisi Islam pula, Al-Qur'an menyatakan "lan tardha ankal yahuda wa nasara....."yahudi dan nasara tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikuti jalan mereka....maka di sini letaknya pertentangan dan mana mungkin akan berlaku perdamaian.

Allah swt tidak menyebut "deen" di sini tetapi "millah" iaitu aliran atau ideologi menunjukkan ayat ini adalah ayat khusus untuk yahudi dan nasara yang menganut satu ideologi yang tidak akan redha kepada Islam iaitu zionisme. Ia tidak membawa maksud yahudi dan nasara secara umum kerana di dalam Al Qur'an mereka disebut Ahli Kitab yang menganut agama samawi tetapi ayat di atas disebut Yahudi dan Nasara yang dikaitkan dengan jalan/milah/ideologi.

Justeru itu, kita dapati walaupun atas nama proses damai, umat Islam Palestin tetap di pihak yang rugi kerana mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun kepada Islam.
Fikirkan....termasuk Mahmud Abbas ! ...jangan khianati Islam!!!

Popular Posts