Sunday, January 2, 2011

Perbezaan Prinsip‬ Dan Kondisi Dalam Mendirikan Negara Islam.

Salam,Untuk berdirinya sebuah negara Islam maka diperlukan syarat yang sangat prinsip, kerana tanpanya maka negara itu masih tidak dapat didirikan sekalipun ia tetap menjadi kewajiban bagi semua muslimin.

Jadi, pembahasan disini bukan masalah wajib atau tidak nya mendirikan negara Islam, kerana sudah jelas tentang kewajiban itu,tetapi masalahnya adalah bagaimana menjalankan kewajiban [kifayah] ini dalam kondisi “local” dan  “regional”  serta “international” yang ada?.
  
Pertama:

  Keberadaan/wujudnya suatu kelompok yang memiliki ilmu dan iman serta mengamalkan ilmu dan keimanannya itu dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Tentunya yang dikatakan suatu kelompok ini adalah kelompok yang sesuai dan merupakan keperluan untuk berdirinya sebuah negara. Jadi, syarat ini (kewujudannya) semata-mata bukan bererti menjadi sebab berdirinya sebuah negara,,tapi ketika kelompok ini memenuhi syarat  maka dia akan menjadi sebab untuk berdirinya sebuah negara.

Namun demikian, kelompok inipun terdiri kepada dua bagian, iaitu kelompok yang beriman dan berilmu tentang kenegaraan, dan kelompok kedua adalah pendukung kepada kelompok pertama.


Adanya kelompok pertama sahaja tidak akan mencukupi sebagaimana juga kalau adanya kelompok kedua, jadi kedua kelompok ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kedua: Adanya figur pemimpin yang dapat membawa masyarakat untuk menjadikan ilmu dan iman dalam bentuk amali supaya Islam akan dapat dijalankan dengan kebijaksanaan dan keadilan Islam.

Dalam kondisi ini, maka pemimpin yang berilmu dan adil ini akan berhadapan dengan suasana yang mungkin menuntutnya untuk mengambil sikap berani termasuk didalamnya perang atau bertahan daripada  unsur yang menghalangnya untuk menegakkan cita cita dan kewajiban Islamnya.

Ketiga: Adanya penerimaan lingkungan baik dari kalangan muslimin secara khusus dan non muslim secara umum. Kondisi untuk syarat ketiga ini adalah berbeza dengan syarat pertama dan kedua, kerana syarat ketiga ini akan menjadi syarat hanya ketika dia ada atau mungkin dapat dijalankan hanya ketika syarat pertama dan kedua ada atau ketika syarat pertama dan kedua telahpun memenuhi syarat untuk menjalankan negara.

Tantangan dan cabaran persyaratan ketiga adalah adanya prinsip umum rakyat yang ingin diperintah dengan keadilan hukum Islam serta perpaduan antara muslimin dan non muslim atau manusia secara umum. Iaitu adanya tantangan dan cabaran antara perlaksanaan hukum dan dakwah Islam iaitu dalam menjalankan kewajiban bersama tanpa mengganggu hak kemanusiaan yang tentunya prinsip ini dipegang oleh rakyat yang terdiri daripada muslim dan non muslim.

Keempat: keberadaan tanah air dan negara yang sudah siap untuk menerima semua kewajiban tegaknya hukum Islam.

Di dalam syarat keempat ini, wujud kemungkinan (dhan dari qabiliyah/potensi) untuk tegaknya negara Islam. Iaitu, boleh jadi keadaan dan kondisi negara sekarang adalah masih dalam pemerintahan toghut atau kafir, tapi ketika tiga persyaratan sudah ada,maka bererti keadaan sudah matang untuk dikatakan tanah air dan negara telah “ready” untuk menerima kewajiban berdirinya negara Islam.

Juga adanya kemungkinan dalam persyaratan keempat ini, kemampuan dan kebolehan persyaratan pertama dan kedua untuk merubah sistem yang ada.. Tanpa adanya kemampuan untuk merubah, maka persyaratan hanya menjadi syarat dalam teori dan tidak dapat diamalkan.

Kalau hendak dikonotasikan pada peringkat Mekah dan Madinah,kita lihat jelas  semua telah memenuhi persyaratannya iaitu:

Syarat:

Pertama:

  Di Mekah, Rasulullah telah mengajarkan Islam untuk kehidupan peribadi, keluarga hingga masyarakat hingga berpotensi untuk wujud sebuah  komuniti/ (negara) kepada muslimin yang ada di Mekah [yang nantinya dinamakan sebagai Muhajirin].

Iaitu, pada peringkat Mekah, muslimin telah memiliki ilmu iman dan siap atau “ready” untuk beramal dalam kehidupan komuniti secara sempurna, dengan tantangan/cabaran  apapun.

Kedua:

Adanya  figur Rasulullah yang siap menjalankan tugasnya dengan bimbingan wahyu dan dukungan para sahabat serta muslimin,di Mekah dan Madinah.

Ketiga: Adanya muslimin yang telah siap menerima Rasulullah di Madinah, di mana kekuatan mereka secara prinsip sudah tidak akan dapat dikalahkan oleh orang kafir yang berada di dalam mahupun di luar Madinah.

  
Dengan kedatangan muslimin dari Mekah ketika peristiwa hijrah, bererti bertambahlah kekuatan pendukung Islam untuk boleh dan siap mendirikan negara Islam di Madinah. Atau dapat dikatakan bahawa kekuatan Islam di Madinah ketika itu menjadi kekuatan tunggal yang tidak akan dapat dikalahkan oleh musuh dari dalam. sekurang-kurangnya..

Keempat: kekuatan kafir yang ada di dalam dan di luar Madinah sudah merasa takut akan kekuatan Islam yang ada, sehingga sekalipun mereka berusaha melawan tapi mereka tidak berani melawan secara terang- terangan dan secara langsung [dari dalam atau sekitar Madinah].

Kelima: Tidak ada sistem pemerintahan yang ada di sana. Iaitu sistem kota yang ada pada masa itu,mempermudah berdirinya kota [negara] dengan batasan kota yang jelas tanpa memiliki keterikatan dengan sistem yang lain. [tidak terikat dengan sistem internasional seperti sekarang, sebagai contoh – lihat Iran dan Sudan yang menghadapi tekanan sistem internasional yang diketuai Amerika Syarikat dan belum lagi kaitannya dengan tantangan dalaman seperti dari DAP dan sebagainya].

Jadi ada dua perbezaan prinsip antara kondisi zaman Rasulullah dalam period Mekah dan Madinah dan dibanding dengan kondisi muslimin sekarang dimanapun mereka berada.

Hal ini bukan bererti bahwa kewajiban menegakkan negara tidak dapat dijalankan, dengan pasti akan dapat dijalankan selama mana  persyaratan di atas terpenuhi. Ketika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka kewajiban muslimin adalah menyempurnakan persyaratan [yang menjadi kewajiban bagi seluruh muslimin] sehingga terpenuhi persyaratan tersebut.

Pada  pandangan saya, kewajiban muslimin di Malaysia adalah berusaha melaksanakaan kewajiban utk mencukupkan persyaratan, sehingga cukup.

Hingga bila ?. jawabannya ada di tangan muslimin itu sendiri, kerana semua ini adalah kewajiban semua muslimin, bukan hanya seorang atau dua, satu parti atau dua, tapi semua unsur yang ada di dalam komuniti Islam, iaitu semua muslimin, tanpa ada kecuali.

Kerana keadaan sekarang adalah berlainan dengan apa yang wujud sebelumnya. Umat Islam sudah kehilangan punca kekuatan dan wibawa. Hanya segelintir dengan izin Allah yang mempertahankan Islam Insyaallah ia menjadi benih yang tidak boleh dihapuskan. Beginilah janji Allah di dalam Quran  

Maka, semua muslimin mulalah berfikir dan melihat dari kacamata Islam bukan kepartian. Buangkanlah sentiment kepartian dan berpijaklah dibumi yang nyata. Saya UMNO dan saya akui UMNO belum siap dari segi untuk mendirikan Negara Islam tapi sekurang-kurangnya UMNO yang memerintah telah bertahan dan menjalankan program-program Islam walaupun dilihat amat minimum sekali oleh pembangkang yang sebenarnya belum berbuat apa-apa lagi, tapi janganlah disebabkan sentiment kepartian, kita mahu meruntuhkan apa yang telah dibuat. Kita bersamalah percukupkan apa yang belum lengkap dengan mengambil pendekatan talim dan tarbiyah. Kalau dengan DAP kita boleh sampaikan dakwah, inikan pula UMNO!!

No comments:

Popular Posts