Saturday, July 26, 2008

ISLAM HADHARI : MENGELIRUKAN ?!!!!...BUKTIKAN DULU !

Salam,

Mr Nowhereman menyatakan:
Izinkan saya jawab komen dan post terbaru saudara:

Theory ini saya gunakan utk menyokong hujah saya bahawa wujudnya kekeliruan itu ( ramai yang masih keliru akan tujuan ianya diwujudkan sedangkan Islam itu sudah ada, syumul dan universal! Buktinya, perbincangan ini sendiri!Perbincangan ini tidak akan wujud jika tiada kekeliruan yg timbul!) Jadi, berdasarkan theory tersebut: Mengapa kekeliruan itu wujud? Ia wujud hasilan dari prosesnya


Saya menyatakan bahawa kesimpulan inilah yang saya anggap keliru:
1. Pembicaraaan ini tidak merupakan bukti kekeliruan kerana pembicaraan ini masih dalam batas pro dan kontra sehingga tidak ada pembuktian kekeliruan yang terbukti !, kerana masih ada yang menjawab dengan dasar yang berbeza dan dalil yang masih boleh dipertahankan sehingga “tuduhan” keliru masih merupakan tuduhan dan bukan sudah terbukti.

2. Kekeliruan dalam perbincangan ini tidak ada, yang ada hanya tuduhan kekeliruan, yang masih perlukan pembuktian-, kerana dengan adanya perbincangan ini sama sekali tidak membuktikan wujudnya kekeliruan tetapi yang ada adalah wujudnya perbezaan pendapat. Pebezaan pendapat bukan merupakan kepastian wujud kekeliruan kerana boleh jadi ia akan membuktikan wujudnya kebenaran malah.


Mr Nowhereman menjawab: Maafkan kejahilan saya tentang sejarah nama2 Allah s.w.t. dan gelaran2 nabi Muhammad sa.w. Soalan2 saya, mengapa beratus tahun lamanya 99 nama Allah dan gelaran2 Rasulullah itu tetap dan tidak berubah?. Ungkapan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh mr Nowhereman tentang tidak adanya satu benda dengan beberapa nama adalah tidak benar.
Baiklah, disoal lagi: Bolehkah kita ubah nama Allah dan Nabi s.a.w. mengikut kesesuaian era sekarang - seperti Michael atau X3-4U? Atau setidak2nya, kita berikan nama (bukan kata nama!) Melayu demi untuk me'Malaysian'kan nama. Bolehkah kita lakukan sedemikian? Saya rasa saudara tahu akan kesannya! Rasulullah s.a.w. mendapat gelaran2 dan panggilan itu di masa hidup baginda dan saya percaya, 99 nama Allah s.w.t. wujud di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat.

Saya menjawab : akan saya jawab soalan ini pada kesempatan lain. Tetapi kalau yang dimaksud dengan Islam Hadhari hendak mengubah nama Islam maka pandangan itu salah, kerana Islam Hadhari bukan agama dan tidak ada niat untuk mengubah agama. Jadi tidak benar untuk memberikan konotasi bahawa adanya Islam Hadhari bererti mengubah Islam. Islam Hadhari adalah program perlaksanaan Islam di Malaysia, sehingga umat Islam di Malaysia dapat menjalankan Islamnya dengan mudah.

Dalam kenyataan saya : “Islam Hadhari dikatakan Islam Hadhari yang aslinya Islam kerana melihat adanya keterbatasan lingkungan, suasana dan situasi sehingga membentuk kondisi yang hanya ada di Malaysia...dalam konteks Islami terpaksa wajiblah menentukan sikap kerana adanya ketetapan yang berbeza -ingat la yukalifu nafsan illa wusa'aha - maka kondisi yang menentukan apa yang dapat dilakukan umat Islam dengan kadar yang dibenarkan oleh Islam...dan itulah konsep Islam...kadar Islam Hadhari dalam kemampuan Malaysia tentunya hanya milik Malaysian...kerana itu yang boleh dia buat dari Islam yang besar itu...dan inilah Islam itu”.

* Jawapan Mr Nowhereman: Oleh kerana Islam hadhari itu hanya utk Malaysian, adakah ianya bererti iannya adalah fahaman atau idealism Islam khusus untuk org Malaysia sahaja? Ini jelas satu contradiction di pihak saudara sendiri. Kita tahu Islam itu syumul, universal - boleh digunapakai di setiap pulusuk cakerawala. Justeru, mengapa perlu di -Malaysian-kan? Jika diperlakukan sedemikian, ini bererti elemen syumul dan universal tiada lagi!

Jawapan saya: Tidak ada contradiction antara kesyumulannya Islam dengan program Hadhari. Perlu diketahui bahawa salah satu tanda kesyumulan Islam ialah apabila Islam dapat disesuaikan dan diamalkan dengan keadaan tempatan, sehingga dengan kondisi yang ada tentu akan dapt melaksanakan Islam dengan baik, hanya tinggal umat Islam tempatan yang melaksakaan Islam sesuai dengan keadaannya. Kerana :
a. Sekarang tidak ada lagi penerima wahyu (nabi-rasul). Yang ada adalah ulama dengan interprtasinya terhadap semua sumber Islam (baca:ijtihad).
b. Terjadinya kondisi yang berbeza dengan apa yang ada di zaman Rasul sehingga ketentuan dan perlaksanaan itu ditetapkan oleh kondisi ini.
c. Tidak adanya atau cukupnya persyaratan lengkap yang diperlukan untuk perlaksanaan hukum Islam dengan syumul maka diperlukan perlaksanaan mukadimah dari itu.
Jadi perlaksanaan Islam Hadahri merupakan perlaksanaan Islam untuk memenuhi persyaratan kelengkapan keperluan Islam untuk dapat dilaksanakan dengan syumul. Dan inilah kesyumulan itu. Juga perlu diingat syumulnya Islam hingga kini belum dapat dilaksanakan dengan syumul, sehingga memerlukan aktiviti muslimin untuk memenuhi tugas/kewajipan ini.

Mr Nowhereman menyatakan : Saudara perlu faham bahawa 'Benar atau Salah' dan 'Keliru' adalah perkara yang berbeza. Keliru boleh juga wujud dalam benar dan apatah lagi dalam salah! Saya ulangi dan halusi pendirian saya: Saya ada menyatakan elemen2 yang terkandung dalam Islam Hadhari itu benar, dan sememangnya wujud dalam Islam (walaupun sesetengah org tidak bersetuju), dan saya juga menyatakan bahawa saya TIDAK MEMPUNYAI authority untuk membincangkannya dalam konteks hukum,tetapi saya mempunyai authority untuk mengatakan bahawa nama Islam Hadhari itu keliru dan mengelirukan. Dan jika saudara baca kembali semua hujah2 yang saya berikan, semuannya berkisar kepada kekeliruan ISTILAH itu.
Jawapan saya : maka dengan ini sudah banyak problem perbincangan kita selesai!. Ini adalah kerana permasalahan hanya pada istilah. Jadi nanti kita akan lebih jauh lagi membahas kata ini dengan makna kata dan juga makna Istilah kerana kedua ini memiliki tinjauan yang berbeza. Dan disinilah banyak kesalahan ulama dalam menilai dan kerana itu mereka melakukan “kekeliruan”dalam menilai Islam Hadhari.

Mr Nowhreman menjawap : Betul. Hanya Allah s.w.t. sahaja yang tahu. saya harap saudara purehadharist fahami erti 'justifikasi'. Iannya bukan sahaja bererti 'alasan' tetapi lebih bererti 'penerangan'. Penerangan akan kemampuan bukan bererti kemampuan!
Saya menjawab : Maka seorang muslim wajib menjalankan secara maksimal taklif yang ada padanya, termasuk mencari dan mempertahankan apa yang dianggapnya benar, sampai terbukti sebaliknya.(kalau ada dan terbukti).

*Jawapan Mr Nowhreman: Terima kasih kerana bersetuju dengan kesalahan teori syllogism kerana itu yang hendak saya utarakan. Sebenarnya kedua2 syllogism adalah salah (itu sebabnya saya katakan 'kritikan' terhadap teori tersebut) . Biar saya buktikan: Kita buangkan 'setiap' dan kita reversekan ordernya.
Semua Manusia berhidung
Semua Org India berhidung
Semua Manusia adalah Semua org India

Ini salah tetapi bagaimana pula,
'Semua org India adalah semua manusia'
Juga salah kerana minor tidak sama dengan general dan begitu juga di sebaliknya! Dengan itu jelaslah Islam hadhari (minor) tidak sama dengan Islam Major).
Saya menjawab: syllogisme dengan rumus: semua h adalah j, dan semua j adalah k, maka h adalah k, dalam syllogism materi yang ada dalam premis minor maupun major bernilai general (Arab:kulli), sehingga sebenarnya tidak dapat diterapkan pada Islam dan Islam Hadhari, kerana dalam susunan syllogism pula perlu penghubung yang dapat menjadi hujjah sehingga menjadi nisbah diantara kedua premis yang diperlukan dalam syllogism. Apatah lagi kalau pembahasan itu hanya sebatas pembahasan kata dan istilah. Ini sudah saya katakan dalam posting yang lalu. Kecuali hendak membahas isi Islam Hadhari. (tetapi ini sudah dihindari (hanya istilah yg nak dibahas) Kerana kata hanya akan dibahas dalam perbahasan:a. beberapa kata yang memiliki satu makna(=), atau b. beberapa kata yang masing masing memiliki makna-yang tidak menutup kemungkinan sama maknanya (/=). c. saling bertentangan (><). Sehingga antara makna kata Islam Hadhari dan Islam terdapat nisbah: sama (a=b), atau berupa umum dan khusus dari satu aspek (axb), atau berupa umum dan khusus secara mutlak (a>b) atau tidak sama (a//b).
Pernahkan Mr Nowhereman berfikir bagaimananak meletakkan Islam Hadhari sebagai premis minor dan meletakkan Islam sebagai premis major. Apakah ini didasari kaedah syllogism dan dengan penghubung apa hendak menjadikannya syllogism sehingga akan memberikan konklusi nanti….apatah lagi kalau itu hanya perbahasan kata dan istilah sahaja?!.
Dengan menyatakan Islam Hadhari sebagai minor dan Islam sebagai Major sebenarnya telah akan menyatakan bahawa hubungan keduanya akan benar, kerana kaedah syllogism ketika minor dan major berhubungan maka benarlah keduanya, seperti:
Islam Hadhari adalah program Islami (premis minor)
Semua program Islami adalah Islam (premis major)
maka Islam Hadhari adalah Islam.(konklusi)
* Jawapan Mr Nowheremn : Bagaimanakah rasa2nya reaksi dan kefahaman org2 Non Muslim, yang selama ini tidak memahami Islam apabila wujudnya Islam Hadhari? Adakah mereka mesti membaca dan memahami isinya dahulu untuk memahaminya? Kalau mengikut rasional saudara purehadharist, jawapannya sudah tentu Ya! Tapi saya pasti, mereka tidak akan membaca dan memahaminya kerana selama ini mereka tidak langsung cuba memahami Islam! apa yang akan timbul adalah, mereka menyangka wujudnya Islam baru! Sekarang, masalahnya bukan sahaja kekeliruaan di kalangan org islam, malah di kalangan org bukan Islam. Jadi bila kita cuba memastikan mereka faham bahawa Islam dan Islam hadhari itu adalah sama, apakah pula reaksi mereka? Kalau dah sama mengapa berbeza nama?
Saya mengatakan: maka disinilah terbukti perlunya keberadaan Islam Hadhari kerana dunia sudah lama bersama islam tetapi seolah-olah manusia tidak pernah mengetahui apa itu Islam. Maka tidak salah kalau adanya orang berinisiatif untuk membentuk satu aktiviti sehingga muslimin mengenal lebih jauh Islam dan non muslim mulai mengenal Islam sehingga Islam dapat digunakan untuk bersama kerana tentu ada masalah tertentu antara islam dan manusia, mungkin manusia itu sendiri, tetapi juga mungkin adanya cara diantara keduanya. Maka islam Hadhari berusaha untuk menjadi penengah diantara keduanya. Menjadi penengah antara islam dan manusia sehingga Islam dapat dikenal dan dilaksanakan manusia.

Jawapan Mr Nowhereman : Penggunaan istilah Hadharah Islamiyyah jelas tidak mengelirukan. Ini adalah kerana istilahnya lebih jelas menunjukkan satu konsep, dan tidak membuat masyarakat berfikiran bahawa iannya satu fahaman. Ianya juga tepat dari segi nahu bahasanya. Saya ada bertanya kpd teman2 dari negara2 di mana Arab adalah bahasa ibunda mereka (Jordan, Oman, Syria, Mesir, dan Saudi) dan sebahagian dari mereka adalah pelajar2 PhD dalam bidang Linguistics, apakah erti Hadhari. Jawapan yang diberikan adalah: Hadhari adalah satu adjective yg bererti liberated dan modern. Tapi bila saya katakan bagaimana pula dengan Islam Hadhari atau Hadhari Islam? Jawapan mereka sepakat: Tidak boleh kerana dari segi bahasanya salah. Saya usulkan pula Civilizational Islam lantaran kata mereka 'Hadharatul Islam' atau Hadharah Islamiyyah! Dan konsep itu menurut mereka memang wujud!Jelas di sini, istilah itu 'mengelirukan' (tetapi pada hemat mereka: SALAH!) bukan sahaja di kalangan org Malaysia, malahan org2 Arab sendiri!
Saudara purehadharist mengatakan bahawa Islam Hadhari melihat dahulu, kini dan masa depan bukan seperti Hadharah Islamiyyah yg hanya melihat konsep ketamadunnan Islam silam. Baiklah, sekarang kita study Al-Quran: apa yang tersurat adalah wujudnya banyak cerita2 dahulu. Adakah bererti Quran tidak relevan lagi dgn konteks kini? Saya tahu tentu tidak, kerana dgn mempelajarinya kita akan dapati betapa relevannya dengan keadaan sekarang dan masa depan. Seperti kata Cicero dalam bukunya Pro Publio Sestio: Sejarah adalah saksi yang menceritakan berlalunya masa; Ia menerangi reality; Ia memwajakan ingatan dan menjadi pembimbing kehidupan harian dgn membawa kita berita dari sejarah itu sendiri. Begitu juga dengan buku nukilan TG Hadi Awang, Hadharah Islamiyyah!
Saya menjawab: Kata “istilah” memegang makna tertentu, kerana ia akan juga membawa erti bukan dari makna kata itu. Iaitu makna kata yang digunakan oleh suatu kriteria tertentu dalam kondisi tertentu. Sehingga dapat saja satu kata akan berbeza kerana digunakan dalam istilah yang berbeza. Seperti kata operation dalam makna bahasa berbeza dengan istilah kedoktoran, militer dan juga hukum. Atau kata shalat, haji, jihad dalam erti bahasa memiliki makna berbeza dengan “istilah” fiqih.biasanya hubungan (nisbah) makna keduanya kata tersebut : umum dan khusus dari satu aspek (sisi), begitu selanjutnya …dengan beberapa kata lain terutama dalam bahasa Arab.
Kata Islam Hadhari tentu berbeza dengan Hadharah Islamiyah, sudah kami jelaskan pada posting sebelum ini. Sehingga akan salah kalau menyamakan keduanya dengan melihat erti kata dan menyamakan Istilah untuk memberikan nilai benar salah pada salah satunya. Kerana keduanya adalah Istilah yang berbeza, iaitu diletakkan pada kriteria yang berbeza dan fenomena berbeza. Jadi perlu sekali lagi saya katakan bahawa istilah Islam Hadhari satu istilah yang diperuntukkan pada program Islam yang dibuat oleh muslimin di Malaysia yang tidak menutup kemungkinan darinya akan menghasilkan Hadharah Islamiyah kerana Hadharah Islamiyah biasanya diertikan untuk suatu hasil yang didapatkan dari interaksi manusia (muslimin) dengan Islam (dalam arti yang syumul mencakup:akidah, syariah, akhlaq dan ilmu yang ada didalamnya temasuk politik dan ekonomi dan sebagainya). Sehingga Islam Hadhari dapat juga bererti hasil dari Hadharah islamiyah dan Islam Hadhari akan memberikan product/ hasil Hadharah Islamiyah.
Jadi sekalipun namanya (kata) sama tetapi kerana istilah untuk kondisi tertentu boleh jadi memiliki pengertian berbeza juga. Tentu Mr Nowhereman sudah mengetahui bahwa Islam Hadhari juga dipakai oleh beberapa pakar dari kalangan Arab seperti : Said Ramadhan al-Bouti, Khaled Abdullah al-Qasim, Abdul Muem Abu Futuh, seorang aktivis Ikhwan Muslimun, Fahmi Jada'an dan Ahmad al-Masalamani. Tentu mereka sudah memperhitungkan istilah Islam Hadhari dari segi bahasa. Lebih jauh lagi Syekh Al Azhar memuji Islam Hadhari….kalau ada problem ilmiyah maka tentu sebagai seorang ilmuwan dan muslim dia akan memberikan kritik dan pembenaran untuk itu?!.
Mr Nowhereman menuliskan:
Saudara Purehadharist,
Apakah agama? It's the way of life. Islam adalah agama kita lantaran ianya adalah cara hidup kita. Bagi atheist dn free thinker yang mengatakan mereka tiada agama, adalah satu kenyataan yg salah kerana free thinking dan atheism itu adalah cara hidup mereka - seterusnya agama mereka. Saya tidak mahu membahaskan tentang pengisian kerana spt yang saya katakan itu bukan bidang saya. Namun sekadar bertanya, mungkin saudara purehadharist dapat jawabkan: Segala prinsip dan konsep sudah saya baca dan fahami, tapi persoalan pokoknya - bagaimana kaedahnya? Lihatlah keadaan di dalam negara kita sekarang, yang mana Islam yg sebenar pun hanya agama acara. Bagaimana pula Islam Hadhari dapt membantu? (Pls note, saya mahukan jawapan dalan bentuk cara, dan bukan idealism dan conceptual) .
Saya menjawab : Inilah gunanya Islam Hadhari. Islam Hadhari berusaha untuk menjadikan Islam sebagai way of life, cara hidup manusia bersama. Tetapi sebagaimana Mr Nowhereman sendiri ketahui bahawa taraf keadaan, kemahuan dan kefahaman muslimin dan non-muslimin pun sangat berbeza, minimum kita katakan bahawa antara Islam dan manusia (muslim dan non muslim) masih dibatasi jarak yang relatif jauh, sehingga perlu ada program, kerana kalau tidak diprogramkan maka dia akan tetap begitu. Kalau dia tetap begitu, bagaimana dengan kewajiban kita?!. Untuk menjalankan kewajiban ada dua alternatif, secara individu perorangan atau dengan bersama. Maka Islam Hadhari adalah yang kedua. Sejauh yang saya ketahui bahawa dalam menjalankan program Islam Hadhari pun mendapat tentangan, yang pada dasarnya penentangan ini bermotifkan politik. Kerana permasalahan yang dijadikan penentangan adalah makna kata dan istilah, jadi bukan isi dan program, selebihnya orang melihat hanya pada sebuah program kerajaan. Kerana program Islam Hadhari ini datang dari PM Malaysia maka mereka menganggap bahwa keberadaan keduanya adalah sama indentik, sehingga apa yang kia hadapi sekarang tidak lain adalah penentangan itu bukan perlaksanaan kerana perlaksanaanpun tidak akan dapat berjalan satu atau dua tahun..Islam sudah lebih 14 abad, belum lagi menjadikan muslimin menikmati kesyumulannya, apatah lagi Islam Hadhari yang baru beberapa tahun ini.
Sejauh ini pemerintah telah mengambil beberapa langkah positif untuk menjalankannya, tetapi kerana adanya perbezaan pandangan politik arus penentangan kelihatan dipermukaan sehingga semua program seolah tidak ada. Begitu yang saya lihat. Tetapi sebagaimana logika, kalau sahaja seorang sudah belajar logika, tetapi tidak berjalan dengan hukum dan aturan yang ada didalamnya maka tidak ada ertinya dan dia akan terus membuat kesalahan dalam berpendapat.

Mr Nowhereman pun berpendapat:
Seperkara lagi: Segala prinsip dalam Islam Hadhari itu hanya segelintir sahaja dari prinsip Islam dan tindakan saudara purehadharist equating kedua-duanya adalah suatu yang salah!

Saya menjawab: Perlu difahami bahwa penyamaan (equating) antara Islam dan Islam Hadhari, kerana ada beberapa poin yang perlu diperhatikan:
I. Islam Hadhari berpendapat bahawa ianya datang dari Islam itu sendiri, sehingga ianya tidak lain dari Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam posting lalu sudah dibahas.
II. Islam Hadhari adalah perlaksanaan perintah dari Islam sehingga tidak lain dari pada perlaksanaan Islam itu sendiri, tentu didasari oleh mashlahah dan keperluan yang ada sekarang di Malaysia dan dalam usaha menggalang bersama hubungan Internasional.
III. Islam Hadhari adalah ibadah muslimin untuk beribadah dengan menjalankan amanah yang diberikanNya, berupa nikmat Islam, dan Malaysia serta ikhtiar sebagai muslimin.
Sehingga dengan ini tidak ada alasan bagi Islam Hadhari untuk mengatakan bahawa ianya bukan Islam dan tidak sama dengan Islam.

Jawapan Mr Nowhereman : Saudara boleh memegang dan mempercayai konsep Islam hadhari, itu tiada halangan dari pihak saya. tapi argument saya di sini dan komen saya dari sejak awal lagi adalah kesalahan istilah itu sendiri. Sudah juga say buktikan dengan contoh2 sejarah, logik, ekonomi dan bahasa sendiri. Kalau saudara katakan bahawa isi lebih penting dari nama, mengapa tidak dinamakan sahaja anak2 dengan nama2 seperti 'anjing' atau 'babi'?
anjing itu cute, bijak dan amat reliable dan babi itu pula lambang properity! Bukankah masih lagi ada elemen2 positif dan baik. Mengapa tidak kita gunakan sahaja?.
Saya menjawab: Tidak ada kesalahan dari kata dan istilah Islam Hadhari, namun banyak orang telah melihat Islam Hadhari bukan dari konsep dengan view of islam tetapi melihatnya dari perbezaan politik dan aktiviti kerajaan sekarang. Hingga kini pun makna istilah dari Islam Hadhari yang dianggap mengelirukan itu tidak dinyatakan apa kekeliruannya, dan dimana kekeliruannya. Kerana bahasa memiliki keluasan makna dan boleh tetap gunakan untuk makna yang dimaksud dalam kriteria dan kondisi tertentu. Sama dengan makna civilization, berapa makna yang ada didalamnya..banyak: lebih dari tiga…dan akan “dapat” memiliki makna yang bertentangan dengan hadharah dalam istilah Islam, tetapi masih dipakai oleh muslimin untuk konteks istilah tertentu.
Jadi nama itu sendiri tidak ada problem dan sudah cukup baik kerana mengandungi elemen positif,

* Jawapan Mr Nowhereman : Bukahkah sudah saya berikan jawapan utk soalan ini, dalam komen saya terdahulu? Tapi saudara masih belum menjawab soalan yang saya berikan: adakah kerajaan sudi, sanggup dan mampu ... sekiranya meraka salah?
Saya menjawab: saya sudah menjawab pendirian saya…dan akan salah kalau saya menjawab pendirian kerajaan, kerana saya tidak mewakili kerajaan. Untuk itu kita perlu dulu membuktikan kesalahan dari islam Hadhari sehingga dapat kita hadapkan kepada kerajaan. Tetapi kalau tidak maka kita hanya bermain dengan kata “sekiranya”….

32 comments:

Anonymous said...

Di dalam penyelidikan, tidak boleh ada unsur [biased] berat sebelah. Tajuk kajian saudara kali ini seperti tajuk-tajuk yang lepas mempunyai unsur-unsur biased.

Untuk tidak biased sepatutnya tajuk ini berbunyi begini:

Islam hadhari: antara kebenaran dan kekeliruan.

Instrumen kajian boleh dalam bentuk temubual ataupun mengedarkan soalselidik.

Buat soalselidik kepada orang-orang yang mempunyai tahap intelek yang mencukupi.

[bersambung]

THE PUREHADHARIST said...

Salam ,

Posting ini seperti yg lepas-lepas adalah suatu pandangan saya berdasarkan hujah saya yg telah saya berikan berlandaskan dalil. Maka tidak timbul penentuan tajuk yg saudara dakwa biased kerana memang ianya posting yg telah dan ada pandangan saya bukan membawa suatu tulisan penyelidikan. Ia adalah hasil penyelidikan yg sudah saya putuskan bahawa Islam Hadhari adalah Islam. Siapa yg kata ia salah atau mengelirukan silakan dgn dalil bukan mencari-cari kesalahan dan akhirnya mempersoalkan tajuknya!

Saya tunggu....

Anonymous said...

Saudara kata ini bukan penyelidikan. Kemudian saudara kata pula, ia adalah hasil penyelidikan yg sudah saya putuskan bahawa Islam Hadhari adalah Islam.

Siapakah saudara untuk memutuskan Islam Hadhari itu Islam. Mungkin saudara akan kata Al-Tantawi dari Mesir kata Islam Hadhari itu Islam.

Dalam wawancara dengan Al-Tantawi, wartawan tak tanyapun samada Islam Hadhari itu Islam. Yang wartawan tanya adakah ciri-ciri dalam Islam hadhari selaras dengan Islam.

THE PUREHADHARIST said...

salam

Saudara kata tajuk "kajian" saya kali ini seperti tajuk tajuk yg lepas biased. Posting yg saya buat adalah natijah dari kajian saya bukan kajian itu sendiri. Masakan posting sebegini ringkas saudara katakan kajian? Itu maksud saya. Berkaitan suatu kesimpulan Islam Hadhari adalah Islam, maka kalau tidak setuju terserah dan nyatakan apa yang tidak kena. Apabila Sheikh Tantawi ditanya apakah ia selaras dengan Islam maka ia adalah Islam lah dari erti bahawa ia suatu aktiviti atau program Islami.

Saya tunggu hujah di mana tidak Islamnya Islam Hadhari...

Anonymous said...

Islam Hadhari ni bukan bida'ah hasanah ke? Apa hukum menokok tambah Islam dengan perkataan Hadhari? Seolah-olah bila sebut Islam jadi tak lengkap pulak? Rasanya Nabi Muhammad SAW tak sebut pun ISLAM HADHARI...
Ada fatwa ke Islam ni HADHARI atau BADAWI?
-MELAYU ISLAM YANG CONFUSE

Anonymous said...

Tolong jawab soalan ni :

1. Siapa pelopor "ISLAM HADHARI"?
2. Apa hukum menokok tambah perkataan HADHARI?
3. Apa fatwa untuk istilah "ISLAM HADHARI"?
4. Adakah ISLAM selain ISLAM HADHARI?
5. Mengapa tidak disebut ISLAM saja kalau perkara yang dibawa adalah sama?
6. Jika menolak ISLAM HADHARI adakah termasuk menjadi golongan orang kuffar dan musyrikin?
7. Zaman Nabi Muhammad SAW wujud ke ISLAM HADHARI?
8. Jika ada ISLAM HADHARI mungkin ke wujud ISLAM BADAWI?

Anonymous said...

Salam ... sahabat lama,

Pada pandangan saya, kita boleh berbincang sehingga cows come home pun perkara ini masih tidak selesai. Ini adalah simply kerana kita berbincang different issue! Saudara kata saya cuba menghindari dari membincangkan soal isi tapi sudah saya nyatakan ITU BUKAN BIDANG SAYA!!! Saya tidak suka berbincang akan sesuatu sekiranya ianya bukan dalam bidang yang saya benar2 fahami. Dan dari pengetahuan saya tentang saudara, BAHASA bukan bidang saudara! Seperti yang saya katakan dahulu, saya melihat dari segi ISTILAH yang mengelirukan. Percayalah, kekeliruan seseorang akan sesuatu perkara adalah 2 hala: dari pihak yang menerima juga pihak yang memberi. Istilah Islam Hadhari itu mengelirukan saya, itu kebenarannya! Dalil yang saya berikan semuanya adalah bukti yang menimbulkan kekeliruan saya. Tidak ada sesiapa yang boleh mengatakan bahwa saya tidak keliru atau merasa bahawa istilah tersebut tidak mengelirukan saya kerana mereka bukan saya! Seperti kata penulis Lee Harper dalam bukunya 'To Kill A Mocking Bird' - 'You will never understand anyone until you climb into his skin and walk around in it'!

1. Saudara nyatakan bahawa 'Kekeliruan dalam perbincangan ini tidak ada, yang ada hanya tuduhan kekeliruan, yang masih perlukan pembuktian'. Tuduhan kekeliruan adalah satu kenyataan 'keras'! Bagaimana saudara boleh katakan seseorg itu membuat tuduhan sekiranya dia benar keliru dan kekeliruan itu juga dikongsi ramai? An investigation abt this proves to be vital, dan ingatlah walaupun jika hanya 2% sahaja yg mengatakan keliru – bukti kekeliruan itu sudah wujud! Saudara mesti ingat, bukti seseorang itu keliru adalah dari soalan2nya. Contohnya, seperti yang saya berikan dahulu 4 = 4 yang hanya sama dari segi kuantiti tetapi berlainan dari segi lain. Dalam kes Istilah Islam Hadhari = Islam, bagaimana pula? Islam adalah menyeluruh tapi menurut saudara, Islam Hadhari itu hanyalah satu program / aktiviti Islam (sebahagian dari Islam). Adakah 4 sama dengan 2 (iaitu sebahagian dari 4)? Jadi dari segi apa mereka sama? Kuantiti? Konsep? Literal? Seperti saya katakan dalam posting terdahulu, konsep synecdoche tidak boleh digunapakai.

2. Kata saudara 'perbezaan pendapat bukan bukti wujudnya kekeliruan' – Please lihat konteksnya. Jangan generalise. Dalam konteks istilah Islam Hadhari ini: isu pokok yang mendorong perbincangan saya adalah kekeliruan istilah tersebut yang dikongsi ramai! Itulah yang menyebabkan perbezaan pendapat dalam isu ini! Dan perbezaan pendapat dalam perbincangan pro dan kontra itu itu jugalah bukti kekeliruan itu wujud! Saudara tidak boleh menganggap semua org melihat sesuatu perkara seperti saudara kerana saudara bukan mereka. Begitu juga dengan kekeliruan mereka, itu wujud di pihak mereka! Bukan di pihak saudara! Bukti sahih apa lagi yang perlu mereka berikan utk mengesahkan yang mereka keliru? Bolehkah kita letakkan kesalahan di pihak mereka secara total? Pernahkah difikirkan bahawa mereka menjadi begitu kerana apa yang terbit itu mengelirukan mereka?

3. Saudara mahukan bukti samada ianya mengelirukan atau tidak, cuba baca komen yg org lain postkan. Begitu juga survey yang saudara postkan dalam blog saudara: berapa peratus yang tidak setuju! Dan jika diselidiki, berapa peratuskah dari mereka yg tidak menerimanya, menolak kerana kekeliruan mereka. Ingat, dalam hal ini, saya tidak mahu ‘menghentam’ tapi saya mahu penjelasan yang jelas kerana saya AMAT khuatir, istilah itu akan membuat org merasa keliru. Penjelasan saudara, secara jujur saya katakan, AMAT mengelirukan.

4. 'Islam Hadhari adalah program perlaksanaan Islam di Malaysia', kata saudara. Saudara sudah berulang2 kali mengatakannya. Tapi mengapa perkataan 'Program' tidak dikepil sama? Kita lihat slogannya, 'Islam Hadhari Menjana Kemajuan Ummah'? Bukankah lebih tepat jika 'Program Islam Hadhari Menjana Kemajuan Ummah'? Kita amati lagi slogan itu: Adakah Ianya berkonsep universal atau local? (Menurut saudara (saya rumuskan), ianya menepati kondisi di malaysia) Perkataan Ummah membawa maksud Universal bererti, Islam Hadhari bukan untuk org2 Msia sahaja! Sepatutnya 'Program Islam Hadhari Menjana Kemajuan Ummah di Malaysia'. Seperkara lagi, adakah ianya kefahaman saudara sendiri atau kefahaman yang diwartakan Islam Hadhari tersebut? Ini adalah kerana saudara mengatakan bahwa adalah salah untuk saudara menjawab bagi pihak kerajaan (sedangkan sebagai sahabat saya tahu pandangan dan pegangan politik saudara), justeru saya menganggap ini pandangan peribadi dan bukan kerajaan. Samada Islam Hadhari ini satu program atau satu ideology, kini menjadi satu keraguan!


5. Saya tidak menafikan bahawa saya jahil dengan SEJARAH asal usul nama2 Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. tetapi bukan saya tidak tahu bahwa nama2 itu wujud dan menafikan kewujudannya! Tapi sila jawab soalan yang saya postkan mengenai nama2 tersebut. Dan saudara katakan Islam hadhari tidak mengubah nama Islam kerana ianya satu program. Sila rujuk kembali point 4 saya di atas!


6. Kata saudara, ‘Perlu diketahui bahawa salah satu tanda kesyumulan Islam ialah apabila Islam dapat disesuaikan dan diamalkan dengan keadaan tempatan, sehingga dengan kondisi yang ada tentu akan dapt melaksanakan Islam dengan baik, hanya tinggal umat Islam tempatan yang melaksakaan Islam sesuai dengan keadaannya.’. Itu konsep, tetapi aspek yang saya timbulkan adalah kekeliruan istilah! Contohnya kita gunakan perkataan ‘halal’ dan ‘haram’ dalam bahasa Melayu. Adakah perkataan itu sesuai? Mungkin, jika kena pada tempatnya. Tapi bila kita generalise penggunaannya, timbul kekeliruan. Contohnya, Babi itu haram dimakan – betul. Tapi bagaimana pula, ‘… mesin perjudian haram’ dan samsu haram dirampas …’? Dalam konteks ini perkataan ‘haram’ tidak boleh lagi dipakai kerana 1. ada kemungkinan wujudnya samsu halal, 2. Superfluous! Istilah yang betul sepatutnya, ‘mesin perjudian tanpa permit’ atau ‘samsu tanpa permit’. Bukankah ini mengelirukan? Similarly, isu perkataan ‘bestari’. Sejak bila adanya perkataan tersebut dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu sebelum ini. Yang sebenarnya ada adalah ‘bistari’. Inilah yang saya katakan mengelirukan! Just kerana idea istilah itu dtgnya dari pemimpin, terus sahaja diterima pakai tanpa memikirkan konsep sejarah, linguistic, sociolinguistic dsbnya!

7. Saudara masih belum menjawab soalan saya. Saya ingin saudara berikan program-program Islam Hadhari tetapi yang saudara jawab hanyalah penerangan tentang penentangan terhadap program tersebut. Sekali lagi saya minta saudara berikan secara terperinci program tersebut.

8. Saya amat yakin tokoh2 Islam yang saudara berikan, Tantawi contohnya, tidak akan faham istilah Islam Hadhari sehinggalah diberi penjelasan tentang konsep Islam Hadhari itu. Beliau mungkin bersetuju dengan konsep, tapi adakah beliau akan berkata bahawa NAHUnya betul? Lantaran saya tanyakan lagi kepada sahabat2 Arab, mungkin ada benarnya apa yang saudara katakan (ini bukti keterbukaan saya!). Jawapan mereka sepakat: TIDAK MUNGKIN!!! If any Arab who says that the term is correct, in both grammar and lexicon, he/ she is not an Arabic speaking person!!! Jadi, jika mereka katakan nahunya betul, ini menimbulkan keraguan pada diri saya samada pandangan mereka itu dimanipulasi, atau mereka benar2 tidak tahu atau mereka hanya bermain politik. Maslahnya sekarang, adakah semua org akan cuba memahami konsep Islam hadhari ini dulu? Itu yg saudara dan kerajaan mahukan tapi realitynya tidak akan berlaku!!! Jadi, apa yang akan berlaku, wujudnya ketidakfahaman dan puncanya adalah kesalahan istilah itu sendiri yg mengelirukan org!

9. Pernahkah saudara mengalami satu situasi yang menimbulkan kekeliruan bilamana sebutan dan istilah yang saudara berikan atau org lain berikan kpd saudara itu tidak difahami? Contohnya dari segi sebutan, bagaimanakah saudara sebut nombor 3 dalam bahasa Inggeris? Saya yakin sebutannya adalah /tri/ dan bukannya /thri/ kerana voiceless dental non-sibilant fricative /th/ tiada dalam bahasa Melayu (dan yang pentingnya, kita diajar di sekolah dengan sebutan /tri/!!!). Jadi seorang Melayu yang berkata, ‘3 furniture’ akan disalahtafsirkan sebagai ‘tree furniture’ (perabut pokok) oleh seorang yang bahasa ibundanya English kerana kekeliruan tersebut. Satu lagi contoh, berkurun2 lamanya di negara2 barat, Islam dikenali sebagai ‘Mohamadenism’!. Siapa yang mencipta dan mempopularkan istilah ini, samada Islam atau kaffir, masih tidak diketahui tapi apa yang jelas adalah terbuktinya kekeliruan! Begitu juga dengan Din-i-llahi hasilan Akbar, atau satu teori yang mengatakan Kristian itu a hybrid religion – a cross between animism and followers of Nabi Isa a.s. Bila timbulnya kekeliruan, inilah yg terjadi. Secularism juga begitu: demi utk mempertahankan agama, Plato telah memisahkannya dengan kehidupan, tapi hasilannya - satu agama baru. Sejarah telah mengajar kita akan perkara ini. Saya tidak mengatakan Islam hadhari adalah seperti hybrid religions tersebut, tetapi masalah istilah Islam hadhari ini tetap akan wujud - mungkin tidak dapat dilihat sekarang, tapi bagaimana keadaannya 100 / 200 tahun dari sekarang? Terutamanya, seperti yang saya tulis di atas: bila kita diajar dengan sebutan itu!!!

9. Kalau saudara baca kembali komen saya secara terperinci dalam post terdahulu, saya katakan bahawa saya TIDAK SETUJU dengan syllogism (ciri generalisationnya) kerana melalui syllogism-lah terjadinya kekeliruan dalam konteks Islam hadhari ini. Seperti kata saudara:

Islam Hadhari adalah program Islami (premis minor)
Semua program Islami adalah Islam (premis major)
maka Islam Hadhari adalah Islam.(konklusi)

Di sini saya buktikan bahawa syllogism juga boleh digunakan untuk membatalkan syllogism saudara:

Islam Hadhari adalah ajaran sesat (premis minor)
Semua ajaran sesat adalah bukan Islam, (premis major)
Maka Islam Hadhari adalah bukan Islam (konklusi)

Maka, in both ways, ianya logik! Jadi secara otomatik tidak boleh dipakai.


Kemusykilan saya adalah dari segi istilah dan jika saudara ingin menjawab, sila jawab dalam konteks perbincangan yang sama. Komen asal yang saya posted dahulu, adalah istilah ini ‘mengelirukan lantaran keliru’ dan pada peringkat awal saya nyatakan bahwa saya tidak mahu mengatakan bahwa ianya sesat lagi menyesatkan kerana ianya bukan bidang saya. Kalau saudara amati keseluruhan hujah saya, tidak saya lari dari perbincangan khusus: ISTILAH yang mengelirukan lantaran keliru!

Mengenai kebenarannya Islam Hadhari, pegangan saya kini jelas! Penerangan saudara tentang istilah Islam Hadhari ini amat kabur, terutama samada ianya satu ideology atau program. Dahulu dan di perenggan di atas saya katakan bahwa mungkin isinya betul, tapi kini I have my doubt. Saudara sering meminta bukti / dalil – juga sudah saya berikan, dari berbagai aspek. Jika begitu, saya juga mahukan dalil mengapa saudara katakan Istilah ini betul (dari aspek nahu dan lexiconnya) agar org2 bahasa dan org2 kebanyakan tidak keliru! Untuk dalil terbaik, jawapan saya - MASA: ONLY TIME WILL TELL – Tapi perlu saudara ingat, jika saya salah, tiada kesannya (kerana Islam yang saya percaya - tanpa sebarang adaptation / adjustment mengikut kondisi2 tempatan, spt kata saudara) akan tetap begitu dan Islam hadhari yang saudara katakan sama dengan Islam hanya akan memperkasakannya (in anyway I WIN!). Tapi sekiranya saya betul, kesan Islam Hadhari ini akan mengakibatkan perpecahan dan timbulnya mahzab2 baru – saya akan menganggap saudara salah seorang yang bertanggungjawab mempromosinya. Berhubung perkataan ‘sekiranya’ pula, ianya bukan mainan tapi condition – kewujudannya dalam lafas ta’lik, dalam treaty, agreement, MoU dsbnya amat penting kerana ianya menentukan future outcome. Dan apabila kita ingin mengusulkan sesuatu, ia mengajar kita melihat dari segala angkubah, menimbangkan segala probability sebelum kita bersetuju untuk melaksanakannya.


Wassalam … sahabat lama!

THE PUREHADHARIST said...

Salam semua,

Saya sedikit sibuk untuk menjawab terperinci setiap persoalan yang ditimbulkan tetapi Insya Allah saya akan jawab setiap persoalan yang ditimbulkan bila ada kelapangan.

Untuk secara ringkas sila baca betul posting2 yang lepas dan cuba lihat perbincangan yang saya bawa berkaitan Islam Hadhari ini.

Saya rasa jika sekiranya istilah Islam Hadhari ini ditukarkan kepada Hadharah Islamiyyah dan mengambil kesemua prinsip-prinsip Islam Hadhari yang sepuluh itu dan kalau boleh di"reverse" waktunya dengan pelopornya orang lain dari Pak Lah atau mungkin Hj Hadi Awang atau Anwar Ibrahim yang mempeloporinya maka kita semua akan sepakat konsep serta isi dari "Islam Hadhari" yang ditukar kepada Hadharah Islamiyyah itu akan benar belaka kerana sehingga saat dan ketika ini, yang dipersoalkan adalah ISTILAHNYA, PELOPORNYA DAN PERLAKSANAANNYA (yang baru masuk tahun ke 4 untuk dinilai keberkesanannya itupun dalam keadaan menghadapi tentangan dari istilahnya) BUKAN isinya.

Ingat ! Prinsip pertama Islam Hadhari oooops....Hadharah Islamiyyah (anggap dulu dah ditukar) adalah Keimanan Dan Ketakwaan kepada Allah s.w.t. maka Mr. Nowhereman atau siapa sahaja.. "I have my doubt?"..maka memang betullah kalian dalam kekeliruan......Insya Allah kita teruskan perbincangan agar tidak keliru lagi...

Anonymous said...

Salam,

Saya nak mencelah, kalau sahabat lama purehadharist kata 2% pun keliru maka kita ambiklah yang 98% tak keliru lepas tu yg keliru 2% kita kasi tak kelirulah sebab kalau 98% tak keliru maka 2% yang tak keliru tu kira takkan lepas dah diterangkan keliru lagi....

Anak Islam.

Anonymous said...

Assalamualaikum,

Saya punya pandangan yang mula berubah sekarang iaitu, purehadharist tidak memberatkan persoalan kepada soal istilah atau nama, tetapi sahabat lama kata istilah atau nama sama pentingnya.Sahabat Lamanya juga kata dia bukan berautoriti membincangkan isi tetapi sikapnya seolah-olah telah menyalahkan purehadahrist dari segi isi atau prinsipnya sehinggakan "amaran" bahawa purehadharist akan bertanggungjawab atas mempromosi Islam Hadhari. maka yang mana betul ni, nak bahas istilah atau isi? kalau istilah maka saya ras tak habis tapi kalau isi kita boleh teruskan perbincangan. dan memang betul takde satu isipun dalam Islam Hadhari yang boleh disalah atau disesat atau dikelirukan.

teruskan purehadharist...anda lebih faham Islam Hadhari dari Pak Lah sendiri.

Anonymous said...

Dalam soalan keliru atau tidak yg penting ialah dibuka medan2 yg banyak menerangkannya. Ini baru ilmiah. Kalau hanya kerana ada hadhari selepas Islam saya rasa seawal murid tingkatan satupun boleh bezakan yg mana satu agamanya, yang mana satu program Islam.

Satu lagi, prinsip pertama keimanan dan ketakwaan kepada Allah sudah cukup utk mengatakan Islam Hadhari = Islam kerana disitulah asas Islam yang lainnya adalah implementasinya. Prinsip akhir tentang pertahanan juga ada konsepnya dalam Al-Qur'an maka oklah kita katakan Islam Hadhari=iSLAM.

Jangan terlalu obses untuk mencari kesilapan dengan mengungkit hal remeh seperti nama dan istilah. Keliru apa yg saudara maksudkan? Benda baru diperkenalkan mestilah keliru.

Islam banyak bentuk sekarang ini, ada Islam yg tertumpu kpd ibadah ritual shj, ada yg pakai Quran sahaja, ada yg membawa unsur keganasan, ada yg liberal dlm hal ehwal syariat dan macam-macam lagi dan semua ini kata mereka adalah Islam. Maka tidak salah kalau Islam Hadhari dipasarkan namanya sebagai membezakan di antara yg disebutkan tadi, Islam Hadharilah yg lebih menepati Islam, bukan mewujudkan Islam yg lain. Ini ada unsur marketing!

iBN Zain.

Anonymous said...

slm sahabat lama,

sebelum ada Islam hadhari pun aku dah lama keliru sebb ada 5 mazhab syafie,hanbali,hanafi,maliki dan syiah. Tu tak termasuk mazhab yang dah pupus...

So, kita ok aje, takde pulak yg kata agama dia syafie ke atau apa walapun keliru...Nabi Muhammad ikut mazhab apa ya? Sebab setahu kita takde mazhab zaman tu sbb nabi ada masa tu tapi kita tetap kata syafie=Islam dlm makna bahwa mazhab syafie menepati Islam.

So saya rasa jgn kita sibuk dgn nama, tapi kaji konsepnya dan prinsipnya...walaupun pak lah tak boleh diharapkan

mat Kelate

Anonymous said...

Kalau pun dr segi istilah ia menyalahi nahu atau lexicon, dia tidak menyebabkannya salah kalau isinya menepati Islam. Sebaliknya kalaupun hanya Islam digunakan sbg nama atau slogan tapi isinya bertentangan dgn Islam, maka ia tetap salah walau tkde tambahan hadhari selepas Islam,

Oleh itu, bincang lah isi bukan istilah!

Prihatin Muslim

Anonymous said...

Salam saudara purehadharist,

Terimakasih kerana bersetuju bahwa kekeliruan itu wujud! Siapa yang keliru adalah isi kedua. Sekarang mungkin kita boleh cari sebab mengapa kekeliruan itu wujud.


Salam Anak Islam.

Sila baca komen saya secara terperinci. 2% itu (bukan peratus sebenar) adalah satu contoh kecil untuk membuktikan kekeliruan itu wujud kerana saudara purehadarist menafikan kekeliruan itu wujud. In fact, sekiranya 0.001% pun bererti kekeliruan itu ada dan tidak boleh dinafikan. Pls baca posting2 dahulu.


Salam saudara anonymous,

Jawapan untuk isu samada saya berhujah tentang isi atau istilah -saya berhujah tentang Istilah bukan Isi. Namun, sila rujuk kedudukan perenggan di mana the so-called 'amaran' itu dibuat: Di perenggan akhir! Sila baca the opening line: "Mengenai kebenarannya Islam Hadhari, pegangan saya kini jelas! Penerangan saudara tentang istilah Islam Hadhari ini amat kabur, terutama samada ianya satu ideology atau program. Dahulu dan di perenggan di atas saya katakan bahwa mungkin isinya betul, tapi kini I have my doubt." Ini adalah kerana sebelum ini (sila baca posting2 saya terdahulu), saya mengatakan bahwa isinya betul, cuma istilahnya saja mengelirukan. Tetapi setelah saya semakin keliru samada ianya satu program atau ideology, timbul keraguan! Please remember, Perenggan akhir tersebut bukannya hujah mengenai istilah tetapi pendirian baru saya (as oppossed to the previous ones!) Saya kini bukan lagi keliru malahan curiga, jadi adalah hak dan peranan saya sebagai muslim untuk berjaga2!


Salam Mat kelate, Ibn Zain & Prihatin Muslim,

Saudara tentu sedia maklum tentang 'Mohamadism'. Org2 Barat di kurun ke 19 menggunakan nama itu untuk merujuk kepada ugama Islam. Ini adalah kerana pengaruh asal usul nama agama Christian (dari Christ) dan Buddha (Gautama Buddha). Jadi, kalau mengikut idea saudara bahwa nama tidak penting, mengapa tidak kita biarkan sahaja Mohamadism? Tidak perlu diperkecohkan. Dan mengikut pendapat saudara lagi, kita boleh beri apa saja nama, asalkan contentnya masih Islam.

Saya beritahu contoh kesannya. Di sebuah sekolah di Perak contohnya, ada pelajar yang menjawab bahawa agama mereka Islam Hadhari apabila ditanya tentang agama mereka. Saudara mungkin berfikiran ini kes2terpinggir, tapi pokoknya, ianya berlaku! Imagine 100 - 200 tahun lagi dari sekarang. Begitu juga dengan Dinillahi - hasilan Akbar the Great. Berasaskan Islam, ianya cuba incorporate elemen2 lain dan hasilannya satu ideology baru. Nama atau istilah amat penting kerana ianya mempunyai:
1. face value. Kita sanggup membeli baju, beg atau kasut yang begitu mahal, semata2 kerana namanya. Tapi bila kita bincang soal nama dalam konteks ini, ianya tidak penting!
Seperkara lagi, kita selalu contradict ourselves: 'Apa ada pada nama?' - kata kita. Tapi utk anak kita cari nama yg baik2, utk pertandingan namakan sesuatu, kita pilih yang canggih2. Untuk program atau tajuk2 artikel juga kita begitu apt, precise, concise dan particular! Ini realitynya.
2. ciri2nya - seperti kata pepatah 'dari buah kenalanlah pokoknya'. seperkara lagi, mengapa tidak kita saja nama kita setelah 25 tahun dgn nama yang diberikan - agar lebih menepati sikap kita pada usia semasa? Apakah masalah2 yang akan timbul?


Saudara Inb Zain menulis:'Islam banyak bentuk sekarang ini, ... Maka tidak salah kalau Islam Hadhari dipasarkan namanya sebagai membezakan di antara yg disebutkan tadi'. Please fahami, Islam itu SATU! Manusia-lah yang merekacipta berbagai2 so-called 'bentuk' atas dorongan syndrom 'holier than thou', atau wujudnya emotional attachment, politik dsbnya mengikut kefahaman masing2 lantaran membentuk fahaman/ideologi.

Sekarang cuba saudara amati pula petikan ayat dari posting Purehadharist: "Islam sudah lebih 14 abad, belum lagi menjadikan muslimin menikmati kesyumulannya, apatah lagi Islam Hadhari yang baru beberapa tahun ini." Selami ayat ini dan apakah intepretation saudara semua? I leave it to all of you to ponder! But just a reminder: watch your thoughts for they will become your destiny!!!

Wassalam.

Anonymous said...

Salam,

Saya setuju dengan purehadharist kalau susah-susah tukar je Islam Hadhari dengan Hadharah Islamiyyah dengan mengekalkan prinsip-prinsipnya dan pelopornya sekali, baru agaknya orang kata ianya betul dan menepati Islam. Sebab yang dipermasalahkan adalah nama.

Adanya nama ngo, parti politik atau apa sahaja dengan menempelkan nama Islam adalah kerana mereka membawa program Islam mengikut pendekatan mereka dan ini bukan bererti Islam itu banyak, Islam tetap satu. Macam mazhab juga, banyaknya mazhab dalam Islam tidaklah beerti Islam itu banyak.

Kalau nak ikut zaman nabi, takdelah nama Ang. Belia Islam Msia, Parti Islam Se Malaysia , Jamaah Islah Malaysia...utk apa itu? ia adalah untuk membezakan mereka dgn program Islam yg lainnya cuma apakah ia benar menepati Islam begitu juga Islam Hadhari.

Saudara Sahabat lama, prinsip pertama Keimanan Dan Ketakwaan pun anda curiga? Aiseyman...taubat saudara, janganlah hanya kerana istilah dan nama, anda tergelincir.

Wasalam....

tongkat karen.

Anonymous said...

Salam Sahabat Lama,

Saudara gagal memahami maksud purehadharist tentang ""Islam sudah lebih 14 abad, belum lagi menjadikan muslimin menikmati kesyumulannya, apatah lagi Islam Hadhari yang baru beberapa tahun ini." maknanya bukan Islam yang tidak syumul, cuma kesyumulan Islam itu gagal dinikmati kerana memang tiada siapa di kalangan Umat Islam boleh mengatakan mereka telah melaksanakan Islam dengan syumul walaupun setelah 14 abad berlalu inikan pula untuk mengharapkan Islam Hadhari yang baru 4 tahun. Itu maksudnya.

Kesyumulan Islam tidak sama dengan perlaksanaan kesyumulan Islam ! Berikan saya satu contoh Islam telah dilaksanakan dengan syumul..

Al-Hadi

Anonymous said...

Salam Sahabat Lama,

Mohamadism saudara kata org barat yg buat dan sekarangpun dah semua maklum Islam adalah Islam dan bukan Mohamadism dan takde dikalangan kita bila ditanya apa agama kamu?, jawabnya mohamadism.

Saya nak bukti kukuh peristiwa di Perak itu benar-benar berlaku. Kalau sumbernya internet saya tak mahu pakai kerana biasalah propaganda sering terjadi kes-kes sebegini kadang-kadang ciptaan belaka untuk menguatkan hujjah.

Saudara sahabat lama, begitu lemah sekali kita apabila digambarkan seperti rapuhnya pengetahuan serta akal kita yang mudah terkeliru antara Islam dan Islam Hadhari. Kita ada Al-Qur'an dan Hadis yg begitu jelas memberi bimbingan bukan hanya nama Islam tetapi juga prinsip-prinsipnya sekali . Takkan lah begitu mudah terkeliru ! Kecuali kita sibuk membatalkan nama Islam hadhari atau sibuk mempromosikan Islam hadhari tanpa mengikut Al-Qur'an dan Hadis. Ingat selagi Al-Qur'an dan hadis ada, maka kekeliruan akan dapat diatasi apatah lagi hanya pada nama.

Jangan bawa contoh yang merapu. Yang dibincang adalah Islam hadhari bukan barang dagangan, bukan memberi nama anak dan bukan apa yang barat bawak (mohamadism)! kalau keliru kat mana kelirunya.? kalau salah dimana salahnya? kalau nama yg mengelirukan, kita beri penerangan agar tak keliru...Islam dijaga, kalau 100 tahun 200 tahun lagi pun, Allah ada dan akan menjaganya.

ibn zain

Anonymous said...

Salam,

Saya bukan 'merapu' tetapi saya sertakan bukti / contoh. Saudara Ibn Zain mengatakan 'Yang dibincang adalah Islam hadhari bukan barang dagangan' Tetapi dalam komen sebelumnya mengatakan 'Ini ada unsur marketing!' Jelas berlakunya contradiction dlm kedua2 kenyataan saudara. Maaf, bukan saya membuat claim bahwa Islam itu barang dagangan.

Saudara Tokang karen,
Saudara meminta saya bertaubat, InsyaAllah. Saya menganggap ini adalah jawapan untuk soalan nombor 6 komen org Rompin.
Perlu diingat, perkataan Islam yang wujud dalam nama2 organisasi itu boleh kerana ianya bukan menerbitkan ideology!

Kita perlu study imam2 ibn Hanbal, Shafie, Maliki, Hanafi. Siapakah mereka? Ibn Hanbal dan maliki contohnya, dipenjara dan disiksa kerana tidak berestuju dengan pemerintah! Dan kita mesti fahami apakah madhab? They aren't sects but rather schools of jurisprudence. Itulah sebabnya mereka tidak memberi sebarang gelaran atau istilah baru untuk Islam!

Untuk makluman, saya belum lagi memberi pandangan tentang statement purehadharist, tetapi sudah dikatakan gagal! Saudara Al Hadi menatakan 'maknanya bukan Islam yang tidak syumul, cuma kesyumulan Islam itu gagal dinikmati kerana memang tiada siapa di kalangan Umat Islam boleh mengatakan mereka telah melaksanakan Islam dengan syumul walaupun setelah 14 abad berlalu inikan pula untuk mengharapkan Islam Hadhari yang baru 4 tahun'. Tapi bukan itu yang ditulis oleh purehadharist.

Apa yang saudara Al-Hadi tuliskan adalah betul. Tetapi malangnya, saya menganggap itu idea saudara kerana bukan itu yang ditulis oleh purehadharist! Kita perhatikan struktur ayat pure hadharist secara ilmiah:
"Islam sudah lebih 14 abad, (Subject) belum lagi menjadikan (Verb) muslimin (Obj) menikmati kesyumulannya (Subject Complement), ... " . Secara syntax dan semantic ertinya tidaklah seperti yang saudara Al-Hadi katakan. Di antara interpretasi yang boleh difahami dr kenyataan purehadharist adalah 1. Islam dan Islam Hadhari adalah berbeza! 2. Islam belum berjaya menjadikan muslimin menikmati kesyumulannya.

Saudara mungkin mengatakan saya obses dengan istilah, tetapi percayalah, dalam perbincangan ilmiah tentang isu2 seperti ini, perkataan mestilah fit dan apt dalam konteksnya.


Wassalam.

Anonymous said...

Salam ... sahabat lama,

Apologies for the typo. Saya agak tergesa-gesa menjawab kerana sewaktu itu sudah hendak pergi bekerja.

Ok let's cut to the chase:

Perlu diingat, perbincangan ini bermula apabila saya mengatakan saya keliru dengan istilah itu, dan saudara purehadharist pula, instead of memberi penerangan tentang istilah telah mengatakan bahawa kekeliruan itu tidak wujud!
Diharap jangan hanya jumping the bandwagon, tetapi sila baca posting dahulu jika ingin mengikuti perbincangan.

Biar saya berikan pandangan saya tehadap beberapa kenyataan dlm posting yang dihantar:

*Kalau hanya kerana ada hadhari selepas Islam saya rasa seawal murid tingkatan satupun boleh bezakan yg mana satu agamanya, yang mana satu program Islam.
Keliru apa yg saudara maksudkan? Benda baru diperkenalkan mestilah keliru.- Ibn Zain
*kalau keliru kat mana kelirunya.? Ibn Zain (later posting)
Baiklah, kata saudara, mungkin murid tingkatan satu dapat membezakan yang mana satu agamanya dan yang mana satu program Islam. Cuba saudara baca posting2 purehadharist. Beliau mengatakan Islam hadhari ini hanya satu aktiviti atau program Islam (tetapi malangnya judul dan slogannya tidak ada unsur itu. Sila baca komen no 4 saya dalam posting terdahulu). Kemudian saya dinasihatkan pula untuk bertaubat kerana sudah tergelincir kerana kecurigaan saya terhadap Islam Hadhari - komen dibuat oleh tokang karen. Ini bererti, Islam hadhari bukan satu program tetapi ideology! Ini amat menghairankan saya. Saya mendapat 2 jawapan berbeza dari penyokong yang sama. dan mereka, bukan hanya setakat tingkatan 1, malah, saya pasti sudah lama meninggalkan university! The way I look at it, even the supporters of Islam hadhari are unsure whether Islam Hadhari is a mere programme or an ideology!!! Bukankah itu satu kekeliruan?


*So saya rasa jgn kita sibuk dgn nama, tapi kaji konsepnya - Mat Kelate.
*Kalau pun dr segi istilah ia menyalahi nahu atau lexicon, dia tidak menyebabkannya salah kalau isinya menepati Islam - Prihatin Islam
Bila saya gunakan Mohamadism sebagai contoh, orang mengatakan saya merapu. Tapi cuba saudara buka kamus dan cari erti Mohamedism. Jawapan yang saudara akan dapat ialah ISLAM. Manakala Mohamedians pula bererti MUSLIMS. My point is simple. Menurut Purehadharist, Islam hadhari adalah satu program Islam di Malaysia (bererti tidak merangkumi semua), dan istilah itu sepatutnya diterima. Mohamadism pula adalah Islam (sepenuhnya) seperti definisi kamus namun tidak diterima oleh Muslim sedunia? Tapi, jika mengikut hujah saudara Prihatin Islam, sepatutnya istilah Mohamadism juga boleh diterima pakai kerana isinya sama (malah lebih lengkap kerana ianya satu ideology dan bukannya program!)
Cuba saudara fikirkan mengapa istilah Mohamadism ditentang hebat?


Siapakah pelopor Hadharah Islamiyyah? Adalah salah jika mengatakan TG Hadi Awang yang mempeloporinya kerana konsep ini sudah lama wujud. Jika kita study istilah ini, tiada kekeliruan samada ianya satu ideology atau satu program. Dari segi nahunya juga betul. Ini yang kita mahukan kerana masyarakat kita sekarang semakin kritikal. Adakah kemungkinan istilah ini dikemukakan (bukan dicipta) oleh TG Hadi Awang lantaran tidak boleh digunapakai? Ini hanya satu kemungkinan, tapi yang jelasnya istilah Hadharah Islamiyyah itu pastinya tepat!


Wassalam semua ... terutamanya, my sahabat lama


P.S
(InsyaAllah bila ada kelapangan aku akan call - kita boleh borak panjang).

Anonymous said...

Salam sahabat lama.

Tidak ada pertentangan pendapat tentang Islam Hadhari itu satu program Islam bukan ideologi. yang disuruh bertaubat adalah kerana kecurigaan terhadap prinsip pertama keimanan dan ketakwaan kpd Allah. Sebab itu dikatakan tengok isinya sebelum curiga sebab isinya sarat dengan prinsip2 Islam termasuk keimanan dan ketakwaan.

Dinyatakan sekiranya Hadharah Islamiyyah dipakai bersama prinsip2 Islam Hadhari dan Hj Hadi sebagai pelopornya hanyalah suatu andaian yg dibuat utk melihat apakah muncul pertentangan terhadapnya. Saya rasa tidak timbul pertentangan kerana isinya Islam cuma org prejudis dgn nama dan pelopornya sahaja.

dengan panduan Al Qur'an lah umat Islam menolak nama Mohamadism kerana kitab rujukan Islam (al Qur'an) sebut agama yg diredhai hanyalah Islam so itulah yg dikatakan Al Qur'an sebagai pembimbing termasuk menghilangkan kekeliruan terhadap apa sahaja perkara termasuk Islam Hadhari.

dalam Qur'an takde sebut Islam Hadhari sebagaimana takde sebut juga hadharah Islamiyyah ataupun mazhab syafie dan lain-lain. apakah kita keliru? mungkin ya mungkin tidak. Yg patut dibuat adalah kalau keliru lihat isinya apakah menepati Al Qur'an atau tidak itu sahaja...

Tongkat karen

Anonymous said...

Salam saudara Tongkat Karen,

*Saudara menulis: 'Tidak ada pertentangan pendapat tentang Islam Hadhari itu satu program Islam bukan ideologi... yang disuruh bertaubat adalah kerana kecurigaan terhadap prinsip pertama keimanan dan ketakwaan kpd Allah.'

Jawapan saya: Oleh kerana saudara meminta agar saya bertaubat kerana sudah 'tergelincir', saya menganggap ini adalah suatu yang personal lantaran saya ingin meneliti konteks 'isi' di dalam istilah pula. For the record, kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. tidak pernah menjadi satu kecurigaan kepada saya kerana itu bukan prinsip Islam Hadhari yang hanya satu 'program' seperti kata saudara, tapi rukun dan tiang Islam! Dan bagi diri saya keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah s.w.t. tidak bergantung kepada 'program' tetapi KEPERCAYAAN atau IDEOLOGY yang saya pegang. Dan itu yg hendak saya utarakan! Ideology atau Program! Tapi, this is what we call catch 22! Islam Hadhari, menurut saudara purehadharist , hanyalah satu program; dan menurut saudara ibn zain pula, 'seawal murid tingkatan satupun boleh bezakan yg mana satu agamanya, yang mana satu program Islam'. Tetapi jika teliti ianya dibuat in such a way sehingga sesiapa yang tidak mempercayai / sangsi dengannya (melalui prisip2nya)automatically tergelincir thus, bukankah ini seolah2 menunjukkan Islam Hadhari adalah satu ideology? This is not only confusing, but also very misleading, brother!

Begitu juga boleh saya anggap, Islam Hadhari bererti bukan hanya utk ummah di Malaysia saja dan perkataan 'ummah' yang tertera di dalam slogannya bererti semua ummah dan ini JELAS berbeza dengan apa yang diterangkan oleh Purehadharist. Jika ia merangkumi semua ummah, bagaimana pula dengan org2 Islam di negara2 lain? Adakah mereka juga akan tergelincir jika mereka menolak Islam Hadhari kerana mereka tidak faham akan konsep 'program' cum ideology ini?

Betul dalam Quran, tiada disebut ini semua. Haddharah Islamiyyah atau Hadharatul Islam hanya satu program (bukan ideology) yang mana jika kita tolak, hanya menjadikan kita ketinggalan dan tidak 'tergelincir' kerana tiada prinsip yang memeperkatakan sedemikian. Tetapi dengan prinsip2 Islam Hadhari, nyata berbeza. Dari apa yang saya fahami drp saudara, saya 'tergelincir' kerana kecurigaan saya terhadap Islam Hadhari yang membendungi prinsip pertama Islam Hadhari, iaitu salah satu prinsip Islam. Oleh itu adakah bererti saya wajib menerima Islam Hadhari, dan tidak boleh ada kecurigaan terhadapnya. Sekarang sila jelaskan adakah Islam Hadhari ini 'Program' atau 'Ideology'? Setahu saya, kalau sekadar curiga dengan program saja, tidak akan 'tergelincir'. Ketinggalan, mungkin!

Tambahan saudara lagi: 'dengan panduan Al Qur'an lah umat Islam menolak nama Mohamadism kerana kitab rujukan Islam (al Qur'an) sebut agama yg diredhai hanyalah Islam.'
Alhamdulillah. Sekarang saya perjelaskan: Walaupun nama dan isi 'Mohamadism' itu adalah saling tak tumpah Islam (dari ketohoran pandangan barat), ianya ditolak oleh semua! So, ini jelas supporting my claim bahwa nama juga amat penting! Tetapi, ada posting2 meminta jangan saya lihat nama atau istilahnya tapi isinya:
'So saya rasa jgn kita sibuk dgn nama, ... ' - Mat kelate
'Jangan terlalu obses untuk mencari kesilapan dengan mengungkit hal remeh seperti nama dan istilah.' - Ibn Zain
Jadi saya minta saudara kaji sendiri soalan2 ini:
1. Jika Islam Hadhari itu satu ideology, apa bezanya dengan Islam?
2. Jika tiada perbezaan (kerana prinsip2nya sama): Islam = Islam Hadhari, bukankah itu bererti Islam Hadhari adalah satu ideology dan bukannya program?
3. Justeru jika sama, mengapa perlunya ada Hadhari? Bukankah itu superfluous dan lebih penting lagi mengelirukan?
4. Atau dalam sudut lain jika Islam Hadhari adalah program, adakah Islam juga satu program kerana equation atau persamaan dalam soalan 2 di atas?
5. Jika ianya satu program pula, mengapa prinsipnya mengunjur ke arah ideology (juga berdasarkan prinsip2nya)?
6.Dan mengapa slogannya juga tidak memberi sebarang indication bahawa ianya satu program?

Untuk mengkaji secara Ilmiah Hadharatul Islam / Haddrah Islamiyyah dan Islam Hadhari, kita perlu lihat erti literal dan konseptual:
Sekarang kita kaji erti literal, 'Hadharah' dan 'Hadhari'. Tapi sebelum itu kita lihat definisi Islam.

Saudara dan semua sedia maklum bahawa Islam bererti 'submission' (to Allah s.w.t.).

Hadharah adalah adjectives bererti "civilizational"
Hadhari pula juga adjectives bererti 'modern atau liberated'

Now we put them together:
Hadharah Islamiyyah secara literal bererti Civilizational of submission (to Allah s.w.t.) i.e. Ketamaddunan Islam atau Ketamaddunan Penghambaan (kepada Allah). Islam Hadhari pula bererti Islam Moden atau Islam Bebas! Sekarang gantikan perkataan 'Islam' itu dengan 'Penghambaan (kepada Allah s.w.t.). (Pls remember, ini adalah definisi Literal)

Dari segi literal jelas ianya bercelaru. Sekarang bagaimana pula erti konseptual?

Hadharah Islamiyyah melihat semua aspek ketamadunan (termasuk culure) dan yang pentingnya berperanan bringing back savagery into a civilized state. Islam Hadhari juga melihatnya tetapi penekanannya adalah lebih kepada culture and not civilization! Jadi dalam erti konseptual, Hadharah Islamiyyah pada pandangan saya jauh lebih tepat dan sesuai untuk konteks sekarang.Wassalam.

Anonymous said...

Buang masa je saudada semua bertekak kat sini. Perdebatan ini saya fikir sia-sia kerana Hadharist telah membuat kesimpulan. Lagipun ini blog dia. Untuk semua, kembalilah kepada rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam kerana tidak ada percanggahan pendapat di kalangan ulama ahlussunnah tentang ini.

Anonymous said...

soalan untuk semua..

Ada kamu lihat 10 prinsip Islam Hadhari itu di 'apply' dalam pentadbiran Abdullah?

Jawapannya Tidak!

Ajaran Islam Hadhari hanya TEORI tidak pada PRAKTIKALnya.

Ajaran Islam itu pada TEORI dan PRAKTIKAL.

Jadi Islam Hadhari tidak sama dengan Islam..


Lu pikir lah sendiri...

-Ahli Sunnal Wal Jama'ah

Anonymous said...

salam Ahlu Sunnah Wal Jamaah (buat malu ahlu sunnah je lu ni)

islam agama benar sebab dia boleh dilaksanakan semuanya di mana sahaja,

islam tidak dapat dilaksanakan sekarang di Malaysia secara syumul ,

Jadi Islam tak benar lah?

Perlu bezakan Islam Hadhari dengan Pak Lah. Takkan kalau ada org Islam menliwat kita nak kata Islam tak betul beb.

Sebelum tanya soalan fikir dulu.....baca lah dulu

Pro-purehadharist

Anonymous said...

kepada pro hadharist"Islam tidak dapat dilaksanakan sekarang di Malaysia secara syumul" ,


SINGKAT BETUL PEMIKIRAN SAUDARA, APAKAH JADAHNYA ISLAM TIDAK BOLEH DI LAKSANAKAN SECARA SYUMUL DI MALAYSIA?

APA YANG MENYEBABKAN MALAYSIA JADI BEGITU?


AHLI SUNNAH WAL JAMA'AH

Anonymous said...

Salam,

Apakah MCA,DAP,MIC hatta UMNO mahu kpd negara Islam dlm erti menjalankan Islam secara syumul? Jgn kata Malaysia, seluruh dunia belum lagi dpt melaksanakan Islam secara syumul kerana halangan yg dihadapi di tempat masing2.

Pro-hadharist

Unknown said...

Slm kepada saudara pure-hadharist dan saudara-saudara yang turut terlibat di dalam perdebatan ilmiah ini untuk menentukan sama ada Islam Hadhari itu satu program atau ideologi?

First thing first, I'm not an expert in this field nor am I exactly the best person to clarify on this matter that you are all debating. BUT...

Secara terus terangnya saya setuju dengan pendapat sahabat lama yang memperkatakan bahawa istilah kepada Islam Hadhari ini perlu diperjelaskan lagi. Hal ini kerana nama dan istilah memainkan peranan yang amat penting untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terkandung di sebalik nama dan istilah itu. Jika saudara sekalian tidak setuju bahawa nama itu tidak memainkan peranan yang penting, maka kita tidak akan lihat nama-nama yang hebat dinisbahkan kepada negeri-negeri Malaysia seperti negeri Sabah yang digelar sebagai negeri di bawah bayu ataupun negeri Kedah yang diberi nama sebagai negeri jelapang padi.
(Yeah, I know...this example is pretty lame). Kita seringkali akan mengambil masa yang lama untuk memikirkan sebuah nama yang hebat dalam apa jua keadaan kerana satu fakta yang tidak dapat dinafikan.

Nama dan istilah mampu menyampaikan suatu persepsi kepada orang ramai apakah sebenarnya kandungan sesuatu perkara. Begitu juga dengan nama sebuah kumpulan yang hebat, kita akan lebih cenderung untuk bertindak sebagaimana nama dan istilah yang kita pilih itu.

Oleh itu, kepada mereka yang mengatakan bahawa nama dan istilah itu tidaklah penting, anda silap kerana bukti sudahpun di hadapan anda semua. Sedarkah saudara-saudara apakah sebenarnya istilah "Islam" itu? Sekali pandang, apakah persepsi seorang yang tidak pernah mendengar nama Islam dan diperkenalkan di hadapan sebagai agama baru akan beranggapan? Tentulah dia akan memberi persepsi bahawa agama itu mempromosikan kesejahteraan di kalangan penganutnya.

Keduanya, ramai di kalangan saudara yang mengatakan bahawa Islam Hadhari itu ialah satu program Islam yang dijalankan di Malaysia.
Ya, saya memang setuju dengan kenyataan itu. Saya tiada masalah dengan program itu. Cuma saya ada masalah dengan kejayaan program itu.

Seriously, program itu sudahpun diuar-uarkan selama hampir 4 tahun, namun dari segi kejayaan program itu untuk diimplemantasikan di kalangan masyarakat boleh dipertikaikan. Ternyata "program" ini sudah gagal. Dan tidakkah anda semua akan setuju bahawa jika sesuatu cara untuk mempromosikan Islam sebagai the way of life sudah gagal, untuk memperkenalkan program yang sama, kaedah yang sama, penerangan yang sama berulang-ulang kali, bukankah itu membuang masa namanya?

Ketiga, saya pasti, dan anda juga tidak akan dapat menafikan perkara ini.... sesungguhnya "program" Islam Hadhari ini diperkenalkan atas dasar politik sebagaimana wawasan 2020 yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir, begitu juga dengan..................Dan perkara ini biasalah kita pun tahu, setiap pemimpin mestilah ada ego untuk memperkenalkan benda yang baru dalam jangka masa pemerintahan mereka.

Akhir sekali, saya sekali lagi ingin menyatakan bahawa saya tiada masalah dengan so called program Islam Hadhari kerana saya juga ingin merasai sebuah pemerintahan yang adil di bawah kerajaan yang telus dan bebas daripada rasuah. But the way things are going on, saya boleh katakan bahawa Islam Hadhari itu ternyata sudah gagal dan diharapkan agar program seperti ini boleh diperkenalkan bukan atas dasar politik, tetapi bertujuan untuk memperbaharui semangat perjuangan Islam.

Anonymous said...

Saya kagum dgn Sahabat Lama. Sy fhm apa yg ingin S.Lama sampaikan. Saya secara total bersetuju dgn beliau. Begitu juga dengan pandangan Hisyam. Kpd yg lain, sy merasakan ada nasa emosi dlm perdebatan ini. Bidang ni bukan lapangan sy namun sy mengharapkan agar perbincangan ini disambung lagi.

~ Pei Pan

THE PUREHADHARIST said...

Salam,

Sila baca posting saya bertajuk Islam Hadhari :-Makna kata dan Istilah dan lain2 posting sebelumnya.

Saya juga sedang menyiapkan buku saya dan akan ada perkara-perkara lain yang saya utarakan termasuk buku menjawab Presiden PAS berkaitan kritikan beliau terhadap Islam Hadhari.

Wasalam.

Anonymous said...

maaflah, sy cuba menyelami setiap isi yg disampaikan dan cuba memaham isetiap isu dan komen dari semua tapi kerana kejahilan dan kecetakan ilmu yg saya ada saya tidak dapat hendak mengiuti isu-isu berkaitan lagi walaupun sy amat berminat. Bukan apa takut pegangan yg selama ini saya yakini tergoyah pula. Apapaun sebagai Hamba Allah saya tetap berdoa agar kita semua sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah dariNya dalam mencari jalan yg lurus dan sy juga berdoa agar tiada sesiapa dari kita yang akan menjadi golongan yg sesat lagi menyesatkan. Salam Ramadhan.

Anonymous said...

dengan izin Allah saya amat ingin mengenali 'sahabat lama'. sekiranya dapat mohon sgt2 agar Sahabat Lama boleh mengemel kepada saya ke ceriterahati@yahoo.com . Dengan Nama Allah tiada kepalsuan di sebalik salam perkenalan ini. TQ

Anonymous said...

Salam,

Seingat saya brader nuar dulu pernah perkenalkan Islam Madami. Entah betul atau tidak. Kalau betul takde pulak yang bising lebih2 pasal Istilah nih!!

-anak penang

Popular Posts